Ива Вуксановић

Вуксановић Херцег др Ива

Доцент, Економски факултет Београд

Рођена 1984. године у Подгорици. Економски факултет у Београду уписала 2002. године, а дипломирала 2007. године на смеру Менаџмент – предмет Стратегијски менаџмент. Одбранила је мастер тезу 2009, студијски програм Стратегијски финансијски менаџмент. Докторску тезу под називом „Утицај управљања ризиком на вредност предузећа у електро-енергетском сектору“ одбранила је 2015. године. Ангажована је као истраживач при НИЦЕФ и као сарадник Савеза економиста Србије (СЕС). Такође, истраживач је и секретар на пројекту „Стартегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији“. Области најјачег интересовања односе се на управљање ризиком у реалном сектору, управљање вредношћу и економику транзиције. У вези са претходним темама написала је бројне научне радове. У звање сарадника у настави за ужу научну област Пословна економија и менаџмент изабрана је 2007. године, а у звање асистента 2010. године. Вежбе изводи на предмету Стратегијски менаџмент. Ива Вуксановић је секретар часописа „Економика предузећа“. Такође, члан је Надзорног одбора Фонда за младе таленте Града Београда.