jovo_vuleta

Вулета др Јово

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Јово Вулета је ангажован и у извођењу редовне наставе на Факултету организационих наука и постдипломске наставе Економском факултету у Београду, где је још увек активан, и Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. Аутор је или коаутор 12 књига и монографија, био је уредник пет Зборника радова СYМ-ОП-ИС-а, а био је један од два редактора и Зборника радова Првог међународног симпозијума из актуарства, као аутор или коаутор објавио је 48 радова првенствено из области операционих истраживања и примене квантитативних метода и модела у економским истраживањима.