Зиповски мр Димитраки

Мр Димитраки Зиповски, извршни директор за финансије и рачуноводство и члан УО ЕП Индустрија