Ценовник

Редни број Назив публикације Шифра Цена за иностране купце (еур) Цена у књижари (дин.) Цена онлајн куповине (дин.) без ПДВ
1. English Grammar for Economists
Силашки др Надежда Ђуровић др Татјана - 2016, бр.стр.252
0156 13,50 1.100,00 1.230,00 дин.
2. English Practice in Economics and Business
Ђуровић др Татјана Силашки др Надежда - 2016, бр.стр.242
0157 1.100,00 1.230,00 дин.
3. Logic and proof
Боричић др Бранислав - 2011, бр.стр.154
1825 6,50 350,00 570,00 дин. 350,00 дин.
4. Актуарска математика
Кочовић др Јелена Рајић др Весна Митрашевић др Мирела - 2016, бр.стр.302
0090 16,50 1.500,00 1.670,00 дин.
5. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица
Кочовић др Јелена - 2012, бр.стр.240
1971 14,50 1.140,00 1.320,00 дин.
6. Актуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији
Силашки др Надежда Ђуровић др Татјана - 2013, бр.стр.301
0039 9,00 770,00 860,00 дин.
7. Аукције
Трифуновић др Дејан - 2016, бр.стр.234
0222 12,00 1.050,00 1.250,00 дин.
8. Банкарско пословање и платни промет
Живковић др Александар Станкић др Раде Маринковић др Срђан - 2012, бр.стр.600
1972 21,00 1.850,00 2.060,00 дин.
9. Банкарско рачуноводство
Лукић др Радојко - 2016, бр.стр.683
0207 32,00 2.990,00 3.650,00 дин.
10. Банкарско рачуноводство: Примери – Задаци – Тестови
Лукић др Радојко - 2015, бр.стр.286
0103 11.50 980,00 1.090,00 дин.
11. Банкарство и криза – Међународни и домаћи аспекти
Ђукић др Ђорђе - 2013, бр.стр.152
1992 8,00 590,00 1.220,00 дин. 590,00 дин.
12. Бренд менаџмент
Вељковић др Саша - 2010, бр.стр.520
1816 30,00 2.420,00 2.670,00 дин.
13. Географски информациони системи и просторне анализе у трговини
Манић др Емилија - 2010, бр.стр.206
1814 5,00 290,00 1.040,00 дин. 290,00 дин.
14. Глобална економија и њени економски системи
Пол Р. Грегори Роберт С. Стјуарт - 2015, бр.стр.656
0055 57,00 5.490,00 5.650,00 дин.
15. Глобална електронска трговина
Бјелић др Предраг - 2012, бр.стр.262
1941 19,00 590,00 1.670,00 дин. 590,00 дин.
16. Динамичка оптимизација власничке структуре корпорације
Урошевић др Бранко - 2007, бр.стр.160
1540 5,00 440,00 590,00 дин. 440,00 дин.
17. Директни маркетинг
Хронеос Красавац др Биљана Вељковић др Саша - 2015, бр.стр.372
0161 25,00 2.300,00 2.560,00 дин.
18. Евалуација пословних перформанси у малопродаји
Лукић др Радојко - 2011, бр.стр.694
1901 13,50 590,00 2.490,00 дин. 590,00 дин.
19. Економетријски методи и модели
Јовичић др Милена Драгутиновић-Митровић др Радмила - 2011, бр.стр.332
1893 25,00 1.920,00 2.150,00 дин.
20. Економија
Манкју Грегори Н. Тејлор Марк П. - 2016, бр.стр.930
0129 58,00 4.450,00 5.250,00 дин.
21. Економија јавног сектора
Штиглиц Јозеф - 2013, бр.стр.844
0008 42,00 3.660,00 4.080,00 дин.
22. Економија саобраћаја
Божић др Владан - 2011, бр.стр.438
1891 24,50 1.920,00 2.180,00 дин.
23. Економика енергетике
Михајловић Милановић др Зорана Мандал др Шахин - 2010, бр.стр.504
1774 10,50 890,00 1.890,00 дин. 890,00 дин.
24. Економика индустрије
Савић др Љубодраг - 2017, бр.стр.492
0228 26,50 2.290,00 2.550,00 дин.
25. Економика предузећа – Предузеће, окружење и улагања
Пауновић др Благоје - 2017, бр.стр.265
1173 13,00 1.170,00 1.290,00 дин.
26. Економика предузећа – Принципи и циљеви
Покрајчић др Драгана - 2017, бр.стр.298
1174 13,00 1.170,00 1.290,00 дин.
27. Економика туризма
Унковић др Слободан Зечевић др Бојан - 2016, бр.стр.468
0139 26,00 2.290,00 2.530,00 дин.
28. Економска географија
Манић др Емилија - 2013, бр.стр.396
0019 30,00 2.650,00 2.960,00 дин.
29. Економска политика – регионални аспекти
Димитријевић др Бојан Фабрис др Никола Јандрић др Маја Владушић др Љубиша Радовић др Миливоје - 2016, бр.стр.596
0220 30,00 2.700,00 2.900,00 дин.
30. Економска статистика
Шошкић др Дејан Крстић др Горана - 2017, бр.стр.391
0200 19,50 1.690,00 1.880,00 дин.
31. Економске кризе и модели макроекономске политике
Прашчевић др Александра - 2012, бр.стр.218
1994 5,50 490,00 810,00 дин. 490,00 дин.
32. Економски и институционални аспекти развоја информационог друштва
Митровић др Ђорђе - 2013, бр.стр.270
0034 Позвати!
33. Економски односи Србије са иностранством
Ковачевић др Радован - 2016, бр.стр.446
1965 26,00 1.980,00 2.300,00 дин.
34. Економски речник
- 2010, бр.стр.1062
1797 20,00 1.490,00 3.600,00 дин. 1.490,00 дин.
35. Економско математички методи и модели
Бацковић др Марко Вулета др Јово Поповић др Зоран - 2016, бр.стр.614
0134 19,00 1.620,00 1.810,00 дин.
36. Економско математички методи и модели – Збирка решених проблема
Бацковић др Марко Вулета др Јово Поповић др Зоран - 2016, бр.стр.440
0135 13,00 1.210,00 1.350,00 дин.
37. Електронско пословање
Станкић др Раде - 2014, бр.стр.250
0088 14,50 1.040,00 1.120,00 дин.
38. Енглески језик
Силашки др Надежда Ђуровић др Татјана - 2016, бр.стр.116
0155 8,00 750,00 800,00 дин.
39. Енглески језик економске науке и струке у светлу когнитивне лингвистике
Ђуровић др Татјана - 2017, бр.стр.185
0224 10,00 990,00 990,00 дин.
40. Енглески језик за економисте
Ђуровић др Татјана Силашки др Надежда - 2016, бр.стр.114
0167 8,50 740,00 790,00 дин.
41. Енглески језик за економисте 2
Силашки др Надежда - 2012, бр.стр.202
1967 12,00 1.070,00 1.210,00 дин.
42. Енглески језик за економисте 3
Ђуровић др Татјана - 2013, бр.стр.236
0037 12,00 1.050,00 1.170,00 дин.
43. Ефекти пореске и социјалне политике на ефикасност и правичност: теоријски модели и емпиријски докази
Жарковић Ракић др Јелена - 2016, бр.стр.89
0210 8,00 840,00 1.890,00 дин. 840,00 дин.
44. Збирка задатака из математике
Ивовић др Миодраг Боричић др Бранислав Илић др Мирјана Аздејковић др Драган Станојевић др Јелена - 2016, бр.стр.306
0138 12,00 1070 1.190,00 дин.
45. Збирка задатака из основа статистичке анализе
Драгутиновић-Митровић др Радмила Рајић др Весна Бошковић др Олгица - 2016, бр.стр.164
0169 6,50 580,00 640,00 дин.
46. Збирка задатака из теорије цена
Бабић др Стојан Миловановић др Милић Стојановић др Божо Трифуновић др Дејан - 2016, бр.стр.286
0139 13,50 1.210,00 1.340,00 дин.
47. Збирка задатака из теоријске и примењене економетрије
Јовичић др Милена Ковачић Златко - 2005, бр.стр.166
1434 480,00 540,00 дин.
48. Збирка задатака из финансијског рачуноводства
Јовић др Даница Милетић Снежана Мировић Драгана Радић мр Синиша - 2016, бр.стр.260
0179 8,00 710,00 800,00 дин.
49. Збирка решених задатака из економетрије
Младеновић др Зорица Нојковић др Александра - 2014, бр.стр.222
0232 12,00 1.300,00 1.450,00 дин.
50. Збирка решених задатака из теорије узорака и планирање експеримената
Петровић др Љиљана - 2012, бр.стр.162
1940 10,50 890,00 990,00 дин.
51. Збирка решених задатака из финансијске и актуарске математике
Кочовић др Јелена Ракоњац-Антић др Татјана - 2015, бр.стр.146
0140 6,50 610,00 680,00 дин.
52. Индустријска организација
Шај Оз - 2005, бр.стр.470
1385 26,00 1.760,0 1.960,00 дин.
53. Интегрисане маркетиншке комуникације
Огњанов др Гаљина - 2013, бр.стр.282
0002 10,00 890,00 1.720,00 дин. 890,00 дин.
54. Интернет маркетинг
Филиповић др Јелена - 2016, бр.стр.210
0219 12,00 1050 1.250,00 дин.
55. Интерни обрачун
Јаблан Стефановић др Радмила - 2014, бр.стр.480
0227 22,50 1.880,00 2.060,00 дин.
56. Историја економије
Јакшић др Миомир Прашчевић др Александра - 2011, бр.стр.548
1859 32,00 2.520,00 2.780,00 дин.
57. Јавне финансије
Гејер Тед Розен Харви - 2011, бр.стр.648
1885 56,00 4.380,00 4.840,00 дин.
58. Јавни дискурс Србије
Силашки др Надежда Ђуровић др Татјана Радић-Бојанић мр Биљана - 2009, бр.стр.234
1743 Позвати!
59. Канали маркетинга
Ловрета др Стипе Петковић др Горан Кончар др Јелена - 2017, бр.стр.656 + ЦД ром
0229 38,00 2.900,00 3.540,00 дин.
60. Капитализам и социјалдемократија
Пшеворски Адам - 2015, бр.стр.294
8600 19,00 1.590,00 4.190,00 дин. 1.590,00 дин.
61. Квалитет и менаџмент квалитетом
Ушћумлић др Душанка Бабић др Јасна - 2016, бр.стр.264
0206 16,50 1.460,00 1.630,00 дин.
62. Квантитативне методе у корпоративним финансијама
Урошевић др Бранко - 2009, бр.стр.184
1747 10,00 750,00 840,00 дин.
63. Квантитативне технике у истраживању тржишта
Солдић Алексић др Јасна Хронеос Красавац др Биљана - 2009, бр.стр.270
1696 14,00 900,00 990,00 дин.
64. Комерцијално познавање робе
- 2010, бр.стр.368
1755 1.100,00 1.210,00 дин.
65. Креирање и испоручивање вредности потрошачима
Маричић др Бранко Ђорђевић др Александар - 2012, бр.стр.130
1958 590,00 1.400,00 дин. 590,00 дин.
66. Линеарна алгебра
Боричић др Бранислав - 2014, бр.стр.182
0075 1.150,00 1.280,00 дин.
67. Макроекономија
Бланшар Оливије - 2012, бр.стр.596
1945 5.450,00 6.100,00 дин.
68. Макроекономија
Бурда Мајкл Виплош Чарлс - 2012, бр.стр.556
1911 3.960,00 4.540,00 дин.
69. Макроекономска анализа
Јакшић др Миомир Прашчевић др Александра - 2011, бр.стр.464
1828 1.720,00 1.840,00 дин.
70. Маркетинг логистика
Божић др Владан Аћимовић др Слободан - 2016, бр.стр.602
0201 2.310,00 2.460,00 дин.
71. Маркетинг менаџмент (15. издање)
Котлер Филип Келер Кевин Лејн - 2017, бр.стр.760
8601 45,00 3.998,00 4.545,00 дин.
72. Маркетинг услуга
Вељковић др Саша - 2009, бр.стр.470
1706 1.590,00 1.690,00 дин.
73. Маркетиншке комуникације
Огњанов др Гаљина - 2014, бр.стр.376
0061 2.180,00 2.430,00 дин.
74. Маркетиншко истраживање
Акер Дејвид В. Кумар Деј Џорџ - 2008, бр.стр.773
1516 3.480,00 3.880,00 дин.
75. Математика
Боричић др Бранислав Ивовић др Миодраг Илић др Мирјана - 2016, бр.стр.348
0137 1.310,00 1.460,00 дин.
76. Математичко моделирање и оптимизација
Бацковић др Марко Поповић др Зоран - 2012, бр.стр.340
1939 2.750,00 3.070,00 дин.
77. Међународна економија
Доминик Салваторе - 2014, бр.стр.848
0060 3.790,00 4.190,00 дин.
78. Међународна трговина
Бјелић др Предраг - 2011, бр.стр.508
1862 1.980,00 2.200,00 дин.
79. Међународне аквизиције
Марковић др Душан - 2017, бр.стр.262
0226 1.350,00 1.490,00 дин.
80. Међународне финансије
Ковачевић др Радован - 2016, бр.стр.632
0173 27,00 2.590,00 2.890,00 дин.
81. Међународни бизнис и менаџмент
Ракита др Бранко - 2015, бр.стр.592
0141 2.470,00 2.750,00 дин.
82. Међународни маркетинг
Ракита др Бранко - 2012, бр.стр.634
1944 2.430,00 2.680,00 дин.
83. Међународно пословно финансирање
Козомара др Јелена Стојадиновић-Јовановић др Сандра - 2011, бр.стр.474
1849 27,50 1.950,00 2.170,00 дин.
84. Међународно привредно право
Перовић др Јелена - 2016, бр.стр.428
0152 1.690,00 1.890,00 дин.
85. Међународно тржиште капитала – Савремене тенденције
Ковачевић др Радован - 2013, бр.стр.272
1984 8,00 590,00 1.380,00 дин. 590,00 дин.
86. Менаџмент и стратегија
Ђуричин др Драган Јаношевић др Стево Каличанин др Ђорђе - 2016, бр.стр.828
1175 2.960,00 3.300,00 дин.
87. Менаџмент људских ресурса
Богићевић Миликић др Биљана - 2015, бр.стр.432
0153 1.800,00 1.990,00 дин.
88. Менаџмент помоћу пројеката
Ђуричин др Драган Лончар др Драган - 2015, бр.стр.632
0149 3.300,00 3.550,00 дин.
89. Мерење перформанси предузећа – Традиционални и савремени концепти
Пешаљ др Биљана - 2016, бр.стр.216
0218 1.050,00 1.250,00 дин.
90. Методологија економије
Блауг Марк - 2017, бр.стр.364
1511 30,00 2.250,00 2.450,00 дин.
91. Микроекономија
Варијан Хал - 2014, бр.стр.744
0076 1.890,00 2.190,00 дин.
92. Микроекономска анализа
Миловановић др Милић - 2011, бр.стр.392
1870 2.170,00 2.420,00 дин.
93. Монетарна економија
Живковић др Александар - 2017, бр.стр.631
0165 2.240,00 2.490,00 дин.
94. Национална економија
Деветаковић др Стеван Јовановић Гавриловић др Биљана Рикаловић др Гојко - 2016, бр.стр.402
0136 1.370,00 1.520,00 дин.
95. Немачки језик за економисте
Узелац Соња - 2011, бр.стр.258
1879 20,50 1.590.00 1.790,00 дин.
96. Односи с јавношћу
Ејџи Ворен Камерон Глен Олт Филип Вилкокс Денис - 2006, бр.стр.584
1400 51,00 3.290,00 3.580,00 дин.
97. Операциона истраживања и квантитативне методе инвестиција
Урошевић др Бранко Божовић др Милош - 2013, бр.стр.346
0030 1.650,00 1.840,00 дин.
98. Операциони менаџмент
Хејзер Џеј Рендер Бери - 2011, бр.стр.894
1679 2.990,00 6.380,00 дин. 2.990,00 дин.
99. Организација
Петковић др Мирјана Јанићијевић др Небојша Богићевић Миликић др Биљана Алексић Мирић др Ана - 2016, бр.стр.659
0168 2.260,00 2.510,00 дин.
100. Организациона култура и менаџмент
Јанићијевић др Небојша - 2013, бр.стр.704
1993 590,00 3.250,00 дин. 590,00 дин.
101. Организационо понашање
Петковић др Мирјана - 2011, бр.стр.534
1900 590,00 2.520,00 дин. 590,00 дин.
102. Осигурање
Кочовић др Јелена Ракоњац-Антић др Татјана - 2010, бр.стр.524
1824 1.920,00 2.140,00 дин.
103. Основе аустријске теорије
Стојановић др Божо - 2009, бр.стр.426
1680 980,00 1.870,00 дин. 980,00 дин.
104. Основе међународног пословања
Козомара др Јелена - 2017, бр.стр.599
0231 28,50 2.490,00 2.690,00 дин.
105. Основе међународног пословања – Сложени облици међународног пословања
Козомара др Јелена - 2013, бр.стр.156
0020 770,00 980,00 дин. 770,00 дин.
106. Основе међународног пословања – Спољнотрговинске робне трансакције
Козомара др Јелена - 2012, бр.стр.483
9788 2.500,00 2.500,00 дин.
107. Основе обрачуна и анализе трошкова у пољопривредном предузећу – Скрипта
Лукић др Радојко - 2006, бр.стр.62
1469 220,00 240,00 дин.
108. Основи макроекономије
Јакшић др Миомир Фабрис др Никола Прашчевић др Александра - 2016, бр.стр.402
0163 1.430,00 1.590,00 дин.
109. Основи макроекономије – примери
Јакшић др Миомир Фабрис др Никола Прашчевић др Александра - 2016, бр.стр.328
0164 970,00 1.080,00 дин.
110. Основи маркетинга
Милисављевић др Момчило Маричић др Бранко Глигоријевић др Мирјана - 2012, бр.стр.720
1914 2.140,00 2.370,00 дин.
111. Основи статистичке анализе – Елементи анализе временских серија
Бошковић др Олгица Драгутиновић-Митровић др Радмила - 2016, бр.стр.78
0170 450,00 500,00 дин.
112. Пензијско и здравствено осигурање
Ракоњац-Антић др Татјана - 2012, бр.стр.304
1930 1.650,00 1.850,00 дин.
113. Политика добити корпоративног предузећа
Малинић др Дејан - 2007, бр.стр.514
1564 1.690,00 1.890,00 дин.
114. Политичка макроекономија
Јакшић др Миомир Прашчевић др Александра - 2011, бр.стр.360
1857 430,00 770,00 дин. 430,00 дин.
115. Понашање потрошача
Маричић др Бранко - 2011, бр.стр.678
1812 2.730,00 2.920,00 дин.
116. Пословна информатика
Станкић др Раде - 2012, бр.стр.372
1932 1.640,00 1.870,00 дин.
117. Пословне финансије
Иванишевић др Милорад - 2016, бр.стр.456
1961 19,00 1.970,00 2.070,00 дин.
118. Пословни маркетинг
Глигоријевић др Мирјана - 2012, бр.стр.380
1924 1.690,00 1.870,00 дин.
119. Пословни план – Водич за израду
Пауновић др Благоје Зиповски мр Димитраки - 2016, бр.стр.294
0202 2.650,00 2.950,00 дин.
120. Пословни циклуси у макроекономској теорији и политици
Прашчевић др Александра - 2008, бр.стр.366
1607 320,00 590,00 дин. 320,00 дин.
121. Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
Тодоровић др Мирослав - 2015, бр.стр.450
0150 26,50 2.070,00 2.240,00 дин.
122. Пословно право
Дабић др Љубиша Спировић Јовановић др Луција - 2015, бр.стр.632
0119 1.880,00 2.100,00 дин.
123. Пословно преговарање
Глигоријевић др Мирјана Огњанов др Гаљина - 2011, бр.стр.270
1882 590,00 1.590,00 дин. 590,00 дин.
124. Практикум из примењене анализе података
Солдић Алексић др Јасна - 2013, бр.стр.210
0044 1.630,00 1.820,00 дин.
125. Практикум из трговинског рачуноводства
Лукић др Радојко - 2015, бр.стр.188
0113 10,50 850,00 940,00 дин.
126. Предузетништво и управљање малим предузећем
Пауновић др Благоје - 2014, бр.стр.222
0070 1.310,00 1.470,00 дин.
127. Привредни развој са људским ликом
Јовановић Гавриловић др Биљана - 2013, бр.стр.304
0046 290,00 1.270,00 дин. 290,00 дин.
128. Пријемни испит 2017
Јакшић др Миомир Митровић др Ђорђе Пауновић др Благоје Манић др Емилија Станкић др Раде - 2016, бр.стр.195
0143 780,00 780,00 дин.
129. Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима
Хронеос Красавац др Биљана Прица др Ивана Чолић Лазар Петровић мр Марина - 2015, бр.стр.346
0160 1.180,00 1.280,00 дин.
130. Примењена анализа временских серија
Младеновић др Зорица Нојковић др Александра - 2015, бр.стр.426
0108 1.960,00 2.150,00 дин.
131. Примењена анализа података
Солдић Алексић др Јасна - 2015, бр.стр.390
0151 25,00 2.250,00 2.400,00 дин.
132. Принципи економије
Манкју Грегори Н. - 2013., бр.стр.848
0029 3.990,00 4.450,00 дин.
133. Пројектовање информационих система
Станкић др Раде - 2013, бр.стр.318
0010 1.710,00 1.910,00 дин.
134. Рад доколице – култура слободног времена
Крис Роџек - 2015, бр.стр.209
0112 1.350,00 1.520,00 дин. 1.350,00 дин.
135. Рачуноводство осигуравајућих компанија
Лукић др Радојко - 2016, бр.стр.334
0212 17,00 1.360,00 1.500,00 дин.
136. Рачуноводство пензијског осигурања – Скрипта
Лукић др Радојко - 2013, бр.стр.52
1979 490,00 540,00 дин.
137. Рачуноводство трговинских предузећа
Лукић др Радојко - 2015, бр.стр.715
0128 26,00 2.290,00 2.560,00 дин.
138. Рачуноводство трговинских предузећа – Кроз примере
Лукић др Радојко - 2013, бр.стр.336
1981 11,50 1.130,00 1.260,00 дин.
139. Ревизија
Тодоровић др Мирослав Вучковић Милутиновић др Савка - 2017, бр.стр.406
0159 25,00 2.740,00 2.922,00 дин.
140. Ревизија у банкама
Лукић др Радојко - 2010, бр.стр.212
1786 12,00 940,00 1.040,00 дин.
141. Регионалне неједнакости и привредни раст: теоријско-емпиријска анализа
Молнар др Дејан - 2016, бр.стр.455
0213 1.250,00 1.500,00 дин.
142. Руски језик за економисте 1
Маројевић др Милена - 2009, бр.стр.388
1737 19,00 1.480.00 1.650,00 дин.
143. Руски језик за економисте 2
Маројевић др Милена - 2008, бр.стр.406
1653 19,00 1.430.00 1.590,00 дин.
144. Руски језик за економисте 3
Маројевић др Милена - 2011, бр.стр.412
1843 23,00 1.870.00 2.020,00 дин.
145. Савремени привредни системи
Бајец др Јуриј Јоксимовић др Љубинка - 2010, бр.стр.564
1818 1.930,00 2.070,00 дин.
146. Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини
Рапаић Стеван - 2013, бр.стр.218
0007 290,00 1.310,00 дин. 290,00 дин.
147. Светски систем: криза и научник
Валернштајн Имануел - 2016, бр.стр.170
0185 3.330,00 4.220,00 дин. 3.330,00 дин.
148. Сервис потрошача
Аћимовић др Слободан - 2003, бр.стр.236
1263 440,00 480,00 дин.
149. Системи обрачуна трошкова
Стевановић др Никола - 2016, бр.стр.514
0041 22,00 1.950,00 2.170,00 дин.
150. Социологија
Гиденс Ентони - 2007, бр.стр.750
1534 2.140,00 2.390,00 дин.
151. Специјални биланси
Шкарић Јовановић др Ката Спасић др Дејан - 2015, бр.стр.330
0097 21,00 1.820,00 2.040,00 дин.
152. Српски језик у транзицији
Силашки др Надежда - 2012, бр.стр.160
1974 4,50 290,00 850,00 дин. 290,00 дин.
153. Стандардне клаузуле у међународним привредним уговорима
Перовић др Јелена - 2012, бр.стр.248
1943 290,00 1.680,00 дин. 290,00 дин.
154. Стратегијски маркетинг
Милисављевић др Момчило - 2010, бр.стр.402
1809 1.810,00 2.020,00 дин.
155. Стратегијски маркетинг (2015)
Милисављевић др Момчило - 2015, бр.стр.484
0148 28,50 2.480,00 2.770,00 дин.
156. Стратегијски менаџмент
Милисављевић др Момчило - 2012, бр.стр.594
1969 390,00 2.980,00 дин. 390,00 дин.
157. Стратегијско управљачко рачуноводство
Милићевић др Владе - 2016, бр.стр.442
1286 25,00 2.050.00 2.550,00 дин.
158. Структурни фискални дефицит и динамика јавног дуга Србије
Арсић др Милојко Мићковић др Славен Нојковић др Александра Ранђеловић др Саша - 2012, бр.стр.144
1962 7,00 590,00 960,00 дин. 590,00 дин.
159. Теорија биланса
Ранковић др Јован - 2016, бр.стр.544
0095 30,00 2.610,00 2.910,00 дин.
160. Теорија вероватноћа
Петровић др Љиљана - 2016, бр.стр.168
1897 990,00 1.120,00 дин.
161. Теорија одлучивања
Павличић др Дубравка - 2016, бр.стр.504
0166 1.880,00 2.080,00 дин.
162. Теорија привредног раста и развоја
Драгутиновић др Диана Филиповић др Милорад Цветановић др Слободан - 2015, бр.стр.604
0092 2.530,00 2.780,00 дин.
163. Теорија узорака и планирање експеримената
Петровић др Љиљана - 2013, бр.стр.240
0018 1.540,00 1.720,00 дин.
164. Теоријска статистика – Теорија статистичког закључивања
Петровић др Љиљана - 2015, бр.стр.244
0122 1.250,00 1.420,00 дин.
165. Тест питања са решењима за књигу Микроекономија Хала Р. Варијана
Бабић др Стојан Трифуновић др Дејан - 2010, бр.стр.364
1792 1.130,00 1.260,00 дин.
166. Транзиција – замисли и остварења
Церовић др Божидар - 2012, бр.стр.682
1947 2.150,00 2.150,00 дин.
167. Трговински маркетинг и продаја
Ловрета др Стипе Петковић др Горан Богетић др Зоран Стојковић др Драган - 2016, бр.стр.650
0203 35,00 3.900,00 4.100,00 дин.
168. Трговински менаџмент
Ловрета др Стипе - 2015, бр.стр.618
0154 2.300,00 2.560,00 дин.
169. Трговинско право (Пословно право)
Спировић Јовановић др Луција Дабић др Љубиша - 2011, бр.стр.612
1856 1.800,00 2.000,00 дин.
170. Тржиште рада у Србији – Трендови, институције, политике
Арандаренко др Михаил - 2011, бр.стр.274
1860 1.040,00 1.140,00 дин.
171. Увод у географију туризма са основама просторног планирања
Шећибовић др Рефик Максин-Мићић др Марија Комленовић Ђурђица Манић др Емилија - 2006, бр.стр.208
1459 5,50 290,00 1.550,00 дин. 290,00 дин.
172. Увод у економетрију
Младеновић др Зорица Петровић др Павле - 2015, бр.стр.300
0099 15,00 1.220,00 1.370,00 дин.
173. Увод у немачки пословни језик
Вучковић-Стојановић Милица - 2015, бр.стр.272
0158 18,50 1.580,00 1.760,00 дин.
174. Увод у статистику
Ман Прем С. - 2016, бр.стр.770
1693 58,00 3.920,00 4.400,00 дин.
175. Увод у финансијску економију
Божовић др Милош Урошевић др Бранко - 2016, бр.стр.212
0215 20,00 1.920,00 2.110,00 дин.
176. Увод у финансијску математику
Кочовић др Јелена Павловић др Мирослав - 2015, бр.стр.262
0098 12,00 1.000,00 1.110,00 дин.
177. Управљање извозом – Нематеријални и маркетиншки аспекти конкурентности
Митић др Сања - 2015, бр.стр.321
0104 10,00 990,00 990,00 дин.
178. Управљање организационим променама
Јанићијевић др Небојша - 2011, бр.стр.506
1872 23,50 1.800,00 2.010,00 дин.
179. Управљање ризицима и капиталом у банкама
Ђукић др Ђорђе - 2016, бр.стр.300
0216 24,00 2.100,00 2.300,00 дин.
180. Управљање трошковима у пољопривредном предузећу
Лукић др Радојко - 2014, бр.стр.144
0072 12,00 590,00 680,00 дин.
181. Управљачко рачуноводство
Малинић др Дејан Милићевић др Владе Стевановић др Никола - 2016, бр.стр.658
0204 35,00 2.990,00 3.330,00 дин.
182. Управљачко рачуноводство – Збирка задатака
Малинић др Дејан Милићевић др Владе Глишић Милан - 2016, бр.стр.352
0205 9,00 860,00 950,00 дин.
183. Финансијска економија
Урошевић др Бранко - 2013, бр.стр.236
0031 14,00 1.230,00 1.380,00 дин.
184. Финансијска тржишта и институције
- 2011, бр.стр.582
1848 23,50 1.870,00 2.080,00 дин.
185. Финансијско рачуноводство
Шкарић Јовановић др Ката - 2016, бр.стр.429
1190 18,50 1.670,00 1.860,00 дин.
186. Француски за економисте
Џунић-Дрињаковић др Марија - 2011, бр.стр.204
1888 17,50 1.380,00 1.540,00 дин.
187. Хартије од вредности: Управљање портфолиом и инвестициони фондови
- 2013, бр.стр.438
0011 20,50 1.760,00 1.960,00 дин.
188. Централна банка и финансијски систем
Ђукић др Ђорђе - 2016, бр.стр.362
0217 24,50 2.100,00 2.300,00 дин.