Контакт

Економски факултет
Центар за издавачку делатност
Каменичка 6, 11000 Београд

Телефони:
Уредништво и редакција: +381 (0)69 8066-416
Директор: +381 (0)69 8066-415
Књижара: +381 (0)11 2633-884

email: cid@ekof.bg.ac.rs
ПИБ: 100223295
Матични број: 7001983
Жиро рачун Факултета: 840-1109666-73

Радно време факултетске књижаре:
сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова

Декан Факултета: проф. др Бранислав Боричић
Директор ЦИД-а: др Ђорђе Митровић
Технички секретар: Снежана Минић