ЦИД 2021_Држава благостања

Држава благостања – Настанак, криза и поглед у будућност

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.800,00 дин.
Број артикла: 0384
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0384
ИСБН 978-86-403-1676-7
Формат Б5, меки повез
Број страна 98
Година издања 2021
Кратак садржај:

Књига је пре свега намењена студентима Економског факултета Универзитета у Београду као додатна литература за савладавање градива из предмета Економија јавног сектора, али је могу користити и студенти других факултета на којима се проучавају теме из области јавних финансија, политичке економије, социјалне политике и постсоцијалистечке транзиције (Факултет политичких наука, Правни факултет и Филозофски факултет). Питањима за дискусију, која су дата на крају сваке значајније целине, служе томе да подстакну дискусију међу студентима. Књига је подељена у четири целине. Први део читаоцу пружа скицу историјског развоја државе благостања у земљама које се данас убрајају у развијене тжишне привреде. Други део је посвећен развоју државе благостања у Србији од првих програма почетком 20. века па све до почетка процеса транзиције деведесетих година. Трећи део књиге показује како су се промене у држави благостања у западном свету осликале у реформама државе благостања у Србији након 2000. године. У последњем, четвртом делу књиге приказани су изазови с којима се суочавају данашње државе благостања у светлу глобализације, технолошких, демографских промена и промена у структури породице.