Ђ. Митровић_Економски и институционални аспекти развоја информационог друштва

Економски и институционални аспекти развоја информационог друштва

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Каталошки подаци:
Шифра 0034
ИСБН 978-86-403-1318-6
Формат Меки повез, Б5
Број страна 270
Година издања 2013
Кратак садржај:

У књизи су објашњени институционални и економски аспекти развоја информационог друштва (ИД). Анализом појединачних и композитних индекса којима се мери степен развијености ИД пружен је увид у спремност српске привреде за употребу информационих и комуникационих технологија. У књизи је анализиран и степен присутности дигиталне поделе која захтева одговарајући систем мерења њеног утицаја на националном нивоу као и изазови, проблеми и могућности за економску анализу и статистичко праћење њених економских ефеката. Књига даје смернице креаторима економске политике ка најважнијим елементима развоја ИД и стратегије смањивања дигиталне поделе. Истовремено, књига је као помоћ намењена и студентима мастер студија Економског факултета у Београду за предмет Транзициони процеси и економска политика.