С. Манић - Огледи о економској методологији

Огледи о економској методологији

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.190,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 990,00 дин.
Цена за иностране купце: 13,00 €
Број артикла: 0265
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0265
ИСБН 978-86-403-1551-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 265
Година издања 2018
Кратак садржај:

Попут већине референтних дела сродне тематике, структура  ове књиге је конципирана на основу идеје да методологија традиционално црпи сазнања из филозофије науке, покушавајући потом да их примени на конкретну дисциплину. Стога се у првом делу детаљно анализирају особености традиционалне (прескриптивне) и постпозитивистичке (дескриптивне) филозофије науке и указује на чињеницу да савремена филозофија науке није оспорила неопходност постојања критеријума избора теорија, нити је означила потпуну смену традиционалне филозофије. Такав став је представљао полазну основу за разматрања у другом делу, посвећеном критичком преиспитивању начина на које економисти изводе своје теорије, аргумената којима их оправдавају и разлога којима објашњавају преферирање једних теорија у односу на друге. Анализа питања апликативности економских теорија, степена њиховог кореспондирања стварности, метода путем којих се поменута усклађеност може тестирати и/или поткрепити, начињена је инкорпорирањем сазнања која су понудили етаблирани ортодоксни и хетеродоксни приступи у економској методологији. Књига представља додатну литературу намењену студентима мастер студија Економског факултета у Београду, за предмет Методологија научног истраживања, али може послужити и знатижељним студентима додипломских студија приликом израде завршног рада из ове области, као допуна непосредном проучавању изворних текстова на које се у тексту нештедимице указује.