ЦИД_2021_Основе аустријске теорије

Основе аустријске теорије

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.550,00 дин.
Број артикла: 0395
Каталошки подаци:
Шифра 0395
ИСБН 978-86-403-1697-2
Формат Тврд повез, Б5
Број страна 790
Година издања 2021
Кратак садржај:

Књига је намењена првенствено студентима четврте године редовних студија на Економском факултету у Београду на смеру „Економска анализа и политика“, али она може да послужи и као сажет и прегледан увод на вишим курсевима који се баве било којим сегментом аустријске економске теорије. Она покрива део иновираног наставног плана на предмету теорија производње. На помен „аустријанаца“ јављају се различите асоцијације. Једна од чешћих своди се на констатацију да је реч о једном правцу развоја економске науке који је текао изван главне струје. Такво виђење указује на брзоплетост у закључивању, али и на површно познавање историје економске мисли и анализе. Подсетимо на Хиксову констатацију да све до „неокласично-кејнзијанске револуције“ припадници аустријске економске теорије нису представљали неку секту изван главне струје, већ да је управо супротно било тачно – они су били главна струја у односу на коју су се позиционирали други. Реч је, додаје Хикс, о знатно широј и већој традицији него што се на први поглед може учинити. У овој књизи представљени су основни елементи аустријске економске теорије, с посебним нагласком на теорију производње (и привредних циклуса) која почива на специфичној теорији капитала. Прецизније, представили смо ударна усмерења аустријске теорије, а не њене суптилне детаље. Производња у аустријској теорији није физички (и егзогени), већ, да тако кажемо, „мисаони“ феномен.