2020_Основи макроекономије

Основи макроекономије

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.590,00 дин.
Број артикла: 0329
Каталошки подаци:
Шифра 0329
ИСБН 978-86-403-1661-3
Формат Меки повез, Б5
Број страна 490
Година издања 2021
Кратак садржај:

Књига је универзитетски уџбеник за предмет „Основи макроекономије“ на првој години основних студија на Економском факултету у Београду. Студенти и читаоци упознају са са најважнијим макроекономским теоријама (кејнзијанска, монетаристичка, новокласичарска), макроекономским агрегатима, базичним макроекономским моделима (ИС-ЛМ, Филипс-Окунов, АС-АД, Мандел-Флемингов и други). У посебним деловима разматра се однос инфлације и незапослености у макроекономским моделима, улога новца у макроекономији, буџет и буџетска политика, принципи монетарне и фискалне политике, модели стабилизационе политике и отворена макроекономија. Књигу прати едукативни софтвер PC Економија проф. др М. Јакшића који студентима омогућава коришћење достављених материјала. CD-ROM PC Економија, чији је обим 200 MB материјала, омогућава продубљено разумевање и учење материје предмета Основи макроекономије. За његово коришћење довољно је познавање данас већ стандардних Виндоус апликација – Ворда-2000, читача Адоб Акробат и Пауер Поинта.