Акција!
Пословни циклуси у макроекономској теорији и политици

Пословни циклуси у макроекономској теорији и политици

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

590,00 дин. 320,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 1607
ИСБН 978-86-403-0876-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 366
Година издања 2008
Кратак садржај:

Монографија Пословни циклуси у макроекономској теорији и политици посвећена је једном од најважнијих питања макроекономије: цикличним флуктуацијама привредне активности у тржишним економијама. Монографија прати развој економских теорија које су разматрале ово важно питање. Истовремено се даје врло исцрпан преглед свих релевантних макроекономских школа и њихових препорука за вођење макроекономске политике. Посебна је пажња посвећена данас доминантним теоријама реалних пословних циклуса и политичких циклуса у макроекономији. Поред доприноса у делу развоја макроекономске мисли монографија се у сегменту макроекономске анализе бави истраживањем појма, учесталости и карактеристика пословног циклуса, уз утврђивање значаја који монетарни и реални шокови имају за генерисање пословних циклуса. У монографији се разматра и важна питања – потреба за контрацикличном економском политиком и њена ефикасност. Важно је истаћи значај који се у монографији придаје анализи политичких макроекономских циклуса и читавом низу питања везаних за овај облик макроекономске нестабилности – утицај „политичке“ политике, институционална решења за отклањање ових извора нестабилности, значај кредибилитета и репутације, значај очекивања гласача као покретача неадекватних одлука креатора економске политике итд. Монографија је превасходно намењена студентима економије – на различитим нивоима проучавања макроекономске анализе и развоја економске мисли. Монографија, међутим, може бити интересантна и за све који се интересују за макроекономију, а нарочито за оне који покушавају да се баве креирањем економске политике.