М. Арандаренко_Тржиште рада у Србији - Трендови, институције, политике

Тржиште рада у Србији – Трендови, институције, политике

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.140,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.040,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 1860
ИСБН 978-86-403-1132-8
Формат Меки повез, Б5
Број страна 274
Година издања 2011
Кратак садржај:

Књига се бави тржиштем рада Србије после 2000. године у упореднотеоријској перспективи. Она покушава да допринесе објашњењу узорка сталног погоршања стања на тржишту рада током протекле деценије, упркос високим стопама привредног раста забележеним све до 2009. године. Тај циљ је определио и структуру књиге. У првом делу представљају се трендови, а у преостала два дела приказују се фактори који су могли да утичу на њих – институције у другом делу и политике у трећем делу. Књига је истраживачка монографија, али и преглед релевантних радова – синтеза и примарних истраживања – о српском тржишту рада. Такође, она је писана и са намером да њени одговарајући делови постану литература на једном броју редовних и мастер курсева на Економском факултету у Београду.