Ј. Кочовић_Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица

Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.320,00 дин.

Нема на лагеру

Број артикла: 1971
Каталошки подаци:
Шифра 1971
ИСБН 978-86-403-1253-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 240
Година издања 2012
Кратак садржај:

Осигурање је економска институција, која пружа економску заштиту осигураницима од штетних дејстава и економских поремећаја до којих долази када настане осигурани случај, тј. када се оствари ризик. Оно има више функција а његове основне функције су: накнада штета и исплата осигураних сума када се оствари осигурани случај, друштвено социјална функција и финансијско акумулаторска функција, што је детаљно анализирано у оквиру првог дела књиге. Други део књиге обухвата објашњење специфичности осигурања, а то је научно заснована техничка организација осигурања без које нема модерног осигурања. Посебна пажња у оквиру трећег дела књиге посвећена је карактеристикама и врстама осигурања лица. Код осигурања лица ризик обухваћен осигурањем остварује се на личности осигураног лица која се не може изразити кроз материјалну вредности (у новцу), тако да се ни штета која се оствари на осигураном лицу (оштећење здравља, повреда, инвалидитет, итд.) не може изразити у новцу. Циљ осигурања лица није накнада штете проузроковане осигураним случајем, већ исплата унапред утврђене осигуране суме. За обрачун тарифа у осигурању лица неопходно је познавање техничких основа, што је детаљно разрађено у четвртом делу књиге: закон великих бројева и теорија вероватноће. Рачунске основе код обрачуна тарифа у осигурању лица: таблице смртности, обрачунска каматна стопа и трошкови спровођења осигурања предмет су разматрања у петом делу књиге. Шести део књиге обухвата приказ детаљног поступка обрачуна тарифа (нето премије) за поједине различите врсте осигурања живота. Акценат је стављен на утврђивању тарифа код осигурања ренте и осигурања капитала. Седми део књиге под насловом „Обрачун тарифа (бруто премија) у осигурању живота” обухвата следећа поглавља: Трошкови осигуравајуће компаније (аквизициони, трошкови наплате премија, административни трошкови), Једнократна бруто премија, Годишња бруто премија. Последњи, осми, део књиге обухвата анализу обрачуна осигурања на два живота. Књига „Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица” намењена је студентима основних студија и последипломских студија на Економском факултету у Београду, као и свим стручњацима који се баве пословима осигурања.