Економика индустрије

Економика индустрије

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.550,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.290,00 дин.
Цена за иностране купце: 26,50 €
Број артикла: 0228
Каталошки подаци:
Шифра 0228
ИСБН 978-86-403-1297-4
Формат Меки повез, Б5
Број страна 492
Година издања 2017
Кратак садржај:

Економика индустрије се бави изучавањем најважнијих теоријских и практичних питања досадашњег и будућег развоја индустрије. У првом делу разматрана су најважнија питања индустријализације – глобализација, стране директне инвестиције, појам, теорије, стратегије, критеријуми, ниво, фазе. Други део је посвећен анализи индустријске политике – појам, циљеви, врсте, инструменти. У трећем делу су детаљно анализиране индустријуске политике неких земаља света – Јапан, ЕЕЗ-ЕУ, САД, земље у транзицији, земље у развоју. Четврти део обухвата индустријску политику наше земље – појам, циљеви, инструменти. У петом делу су анализирани најважнији ефекти наше индустријске политике – темпо раста, физички обим, структурне промене, спољно-трговинска размена, приватизација, концентрација, конкурентност, ниво развоја. У шестом делу је презентована стратегија развоја и индустријска политика индустрије Србије у наредном периоду.