Е. Манић_Економска географија

Економска географија

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.960,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.650,00 дин.
Цена за иностране купце: 30,00 €
Број артикла: 0272
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0272
ИСБН 978-86-403-1317-9
Формат Меки повез, Б5
Број страна 396
Година издања 2018
Кратак садржај:

Уџбеник Економска географија првенствено је намењен студентима економије настојећи да укаже на значај специфичности економског простора (неједнака дистрибуција економских активности, начин међусобног утицаја локалног и глобалног нивоа економије, утицај локације на начин организовања делатности у простору, схватање утицаја међусобно интегрисаних фактора као што су природни услови и ресурси, историјске околности, социјални, културни и економски чиниоци). Уџбеник је организован у десет поглавља. Прва поглавља читаоцу представљају „сценографију“ у којој је настао и у којој се развија глобални економски систем са подсистемима националних привреда, а потом следе поглавља која се тичу просторне анализе привредних делатности и географије развоја са издвојеним економксим макрорегионима у свету.