Хартије од вредности: Управљање портфолиом и инвестициони фондови

Хартије од вредности: Управљање портфолиом и инвестициони фондови

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Број артикла: 0011
Каталошки подаци:
Шифра 0011
ИСБН 978-86-403-1296-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 438
Година издања 2013
Кратак садржај:

Ова књига се заснива на ауторовој докторској дисертацији „Портфолио менаџмент и инвестиционе компаније: економско-статистичка анализа на примеру САД“.
Тема је изабрана ради анализе, у домаћој економској науци релативно запостављене, области која, с обзиром на привредне реформе у нашој земљи и другим земљама у транзицији, добија на значају и пуној актуелности. Модерна теорија инвестирања у хартије од вредности, која је дала неколико нобеловаца, све више постаје основ доношења рационалних инвестиционих одлука у пракси развијених финансијских система. С друге стране, инвестициони фондови представљају институционалну инкарнацију функције портфолио менаџмента која се налази у основи модерне теорије инвестирања. Ове институције својом атрактивношћу и ефикасношћу масовно привлаче нове инвеститоре и последњих деценија представљају финансијски институционални сегмент са највећим растом у свету. Оне озбиљно угрожавају класичне облике штедње код банака као и многе видове осигурања. У земљама у транзицији, инвестициони фондови могу да играју, и већ су играли, значајну улогу у приватизационим процесима даљем развоју тржишне привреде.