Монетарна економија

Монетарна економија

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.490,00 дин.

Нема на лагеру

Број артикла: 0165
Каталошки подаци:
Шифра 0165
ИСБН 978-86-403-1460-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 631
Година издања 2018
Кратак садржај:

Ова књига представља један модеран и свеобухватан приступ истраживању улоге и значаја новца у привреди. У светлу тог приступа, даје се комплексан приказ мреже релација новца са економским варијаблама преко којих се описује функционисање привреде. У првој области коју обрађује књига, монетарној анализи, изнете су методолошке основе и појмовни речник монетарне економије. Повезано са тим, презентиран је и историјски развој феномена новца до данашњих дана, понуђено објашњење различитих дефиниција монетарних агрегата, међу којима се посебно издвајају дефиниција примарног новца и новчане масе. Искорак ка савременој монетарној анализи је учињен кроз излагање процеса монетарно-кредитне мултипликације, којим се уводи рудиментарна институционална инфраструктура монетарних процеса коју чине централна банка и пословне банке. Друга област коју обрађује књига је монетарна теорија. Монетарне теорије су заокружене школе учења које настоје да разоткрију спрегу између монетарних и реалних процеса у привреди. Три монетарне теорије се идентификују као општеприхваћене: монетаризам, кејнзијанизам и класична школа. Свакој од ових теорија одговара посебно конципиран монетарни трансмисиони механизам, према коме монетарна неравнотежа различито утиче на реална економска кретања. Коначно, трећа област којом се бави књига је монетарна политика. Важност одговорне и адекватне монетарне политике огледа се у спречавању развијања највећег ”монетарног зла” -инфлације. Инфлација катализаторски делује на раст дисфункционалности реалних економских кретања, чиме се спутава просперитет привреде, а расту социјалне и друге друштвене тензије. Да би блокирала ове процесе, централна банка користи делотворан монетарни инструментаријум – збирку инструмената монетарне политике. Операције на отвореном тржишту, обавезне резерве и дисконтна стопа су три основна инструмента монетарне политике. Финим подешавањем ових инструмената, монетарна политика делује као промотор стабилности цена и вредности националне валуте, чиме у крајњој линији подржава и општи економски и привредни развој земље. Књига је уџбеник на предмету Монетарна економија на додипломским академским студијама на Економском факултету у Београду, али се користи, у целини или делом, као уџбеник на другим факултетима и/или на академским студијама – мастер.