2019_Национална економија

Национална економија

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Број артикла: 0322
Каталошки подаци:
Шифра 0322
ИСБН 978-86-403-1598-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 442
Година издања 2019
Кратак садржај:

Национална економија је примењена макроекономска дисциплина, чији је предмет изучавања свеукупна економска стварност земље, посматрана кроз јединство економског раста, структурних промена и начина функционисања, односно кроз динамизирање привреде по хоризонтали и вертикали, њено мењање, обнављање и унапређивање у функцији укупног друштвеног напретка и јачања односа наше земље са ужим и ширим окружењем. Једва да је потребно напоменути да национална економија као својеврстан макроскопски поглед на стање и збивања у привреди једне земље сопствено опредељење заснива на најзначајнијим макроекономским, микроекономским и математичко-статистичким научним знањима. Она пружа научни третман конкретне националне привреде у целини као великог економског система (система институционално уређених релација, економских ентитета – домаћинстава и предузећа који чине привреду – међусобно и њихових односа према држави) који даје одговоре на питања шта, како, за кога и по којој цени производити. Књига је била уџбеник за предмет Национална економија до школске 2006/07. године, у међувремену је распродато цело издање, те наставници припремају предлог иновације програма и његово прилагођавање измењеном обухвату земље и актуелним процесима реформе високог образовања, који ће по усвајању бити материјализован у новој студији националне економије Србије.