Регионалне неједнакости и привредни раст: теоријско-емпиријска анализа

Регионалне неједнакости и привредни раст: теоријско-емпиријска анализа

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Каталошки подаци:
Шифра 0213
ИСБН 978-86-17-1485-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 455
Година издања 2016
Кратак садржај:

У књизи се анализира однос међузависности регионалних, пре свега економских, неједнакости и привредног раста. Регионалне неједнакости имају одређени утицај на економске перформансе националне привреде, док резултати привредног раста нису једнако распоређени на све регионе унутар националне привреде. Разумевање веза које постоје између територијалних неједнакости и привредног раста је важно за креаторе економске политике државе, нарочито у сегменту вођења политике регионалног развоја, а посебно на плану смањивања регионалних диспаритета, са могућностима примене у Републици Србији. У том погледу, књига представља допринос домаћој литератури из области регионалне економије и представља релевантну смерницу креаторима економске политике у погледу циљева будућих друштвених стратегија, односно стручног и политичког деловања у овој области.