Међународно привредно право

Међународно привредно право

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.590,00 дин.
Цена за иностране купце: 30,00 €
Број артикла: 0152
Каталошки подаци:
Шифра 0152
ИСБН 978-86-403-1441-1
Формат Меки повез, Б5
Број страна 428
Година издања 2018
Кратак садржај:

Сврха књиге огледа се у постављању концепције неопходне за систематско стицање знања из области имовинског права. Књига је вођена идејом да читаоаце упозна са основним правним принципима и правилима битним за област пословног промета, како би их у пракси могли што боље применити. Да им помогне да се суверено крећу и сналазе у лавиринту правних норми и аката и препознају оне који су релевантни за решење конкретног питања или проблема. Да им пружи општи поглед на најзначајније изворе права на националном и међународном нивоу и њихова основна решења у области имовинскоправних односа. Да им укаже на нераскидиву везу између права и економије и открије мостове који их повезују у делове једне исте целине. У књизи се анализирају правни институти најзначајнији за област пословног промета из области увода у право, стварног права и облигационог права и то са аспекта домаћег и упоредног права, као и међународних униформних правила, са посебним освртом на њихову практичну примену у пословној пракси. Књига је намењена студентима економије и студентима права, пословно-привредним круговима, као и свима онима који право изучавају, који право стварају и који право примењују.