Акција!
Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини

Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.310,00 дин. 290,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 290,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0007
ИСБН 978-86-403-1288-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 218
Година издања 2013
Кратак садржај:

Основни предмет књиге јесте утицај Светске трговинске организације на пословање предузећа у спољној трговини. Књига пружа приказ Светске трговинске организације и њен начин деловања, дефинише и анализира предузећа у спољној трговини и из угла спољнотрговинских предузећа посматра споразуме Светске трговинске организације који регулишу међународну трговину робом, трговину услугама, као и трговинске аспекте права интелектуалне својине. Читаоцима се одсликава улога Светске трговинске организације у регулисању међународне трговине и њен основни циљ – да омогући спољнотрговинским предузећима да на недискриминаторан начин и без баријера наступају на иностраним тржиштима. Значај који ова књига има, како за оне који се баве изучавањем међународне трговине, тако и за оне који се баве спољнотрговинским пословима, огледа се у чињеници да пружа јединствен преглед свих предузећа која учествују у спољнотрговинском послу, као и инструмента које ова предузећа могу користити, како би под окриљем Светске трговинске организације, заштитила своје пословање од нелојалне конкуренције, односно недозвољених протекционистичких мера државе увоза. Овим је читаоцима омогућено стицање неопходних знања из области мултилатералне регулације трговине, а инструменти и процедуре заштите у оквиру Светске трговинске организације, који стоје на располагању спољнотрговинским предузећима су презентирани сликовито и са примерима. Другим речима, књига објашњава на који начин Светска трговинска организација штити права спољнотрговинских предузећа од могуће злоупотребе административних и других поступака од стране надлежних органа, како држава увоза, тако и држава извоза. Последње поглавље књиге које се бави односом Србије и Светске трговинке организације, од посебног је значаја за читаоце, како због чињенице да је Србија у процесу приступања овој организацији, тако и због конкретних предлога упућених српским спољнотрговинским предузећима. Аутор објашњава шта то српска спољнотрговинска предузећа могу очекивати од чланства Србије у Светској трговинској организацији, какав ће то утицај имати на њихово пословање и конкурентност, како на иностраном, тако и на домаћем тржишту, као и могуће увођење нових пословних стратегија.