Економика предузећа – Предузеће, окружење и улагања

Економика предузећа – Предузеће, окружење и улагања

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.290,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.170,00 дин.
Цена за иностране купце: 13,00 €
Број артикла: 1173
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 1173
ИСБН 978-86-403-1470-1
Формат Меки повез, Б5
Број страна 265
Година издања 2017
Кратак садржај:

Садржина, структура књиге и начин интерпретације материје условљени су бројним циљевима и захтевима које је аутор настојао да задовољи и усклади у овом раду. Пре свега, то је настојање да се осавремени програм предмета Економика предузећа и да се студентима пружи увид у релевантне појмове и концепте Економике предузећа. Чињеница да се Економика предузећа изучава на првој години студија и да представља прву дисциплину пословне економије коју изучавају студенти захтевало је поступност у излагању материје, избор најрелевантнијих питања, концепата и теорија, као и бројне примере и илустрације. Истовремено, аутор је настојао да што верније прикаже битне карактеристике предузећа, специфичности основних врста предузећа, сложеност окружења у коме послују савремена предузећа, као и разноврсност пословни проблема и комплексност пословања савременог предузећа. Чињеница да се Економика предузећа изучава на првој години студија и да представља прву дисциплину пословне економије коју изучавају студенти захтевало је поступност у излагању материје, избор најрелевантнијих питања, концепата и теорија, као и бројне примере и илустрације. Истовремено, аутор је настојао да што верније прикаже битне карактеристике предузећа, специфичности основних врста предузећа, сложеност окружења у коме послују савреме-на предузећа, као и разноврсност пословни проблема и комплексност пословања савременог предузећа.