Економика предузећа – Принципи и циљеви

Економика предузећа – Принципи и циљеви

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.590,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.370,00 дин.
Цена за иностране купце: 15,00 €
Број артикла: 0427
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0427
ИСБН 978-86-403-1659-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 298
Година издања 2022
Кратак садржај:

У књизи се излажу основни принципи пословања предузећа, а то су продуктивност, економичност и рентабилност, који су предуслов њихове ефикасности и традиционални и савремени приступи циљевима предузећа у тржишној привреди. У уводу се објашњавају разлози постојања предузећа. Издвајају се три одговора на питање зашто предузећа постоје, а то су предности специјализације, редукција ризика и неизвесности и минимизирање трансакционих трошкова. У прилогу се разматрају мултинационално и глобално предузеће. У првој глави објашњава се приход предузећа, који зависи од тражње за производима предузећа. Предмет друге и треће главе је продуктивност, један од три основна принципа пословања предузећа у тржишној привреди. Објашњавају се појам и типови производње, улагања у производњу, даје дефиниција продуктивности, разматрају закон растуће, константне и опадајуће продуктивности фактора, приноси обима, мерење продуктивности, извори технолошког напретка и пораст продуктивности, концепт маргиналне продуктивности рада, појам људског капитала, тражења ренте и трошкови утицаја, као и награђивање и подстицање људских ресурса. У четвртој глави дефинише се економичност, разматрају се извори економичности и трошковна конкурентност предузећа. Предмет пете главе је профит предузећа. Разматрају се кључни фактори тржишног успеха предузећа, теорије профита и објашњава се концепт рачуноводственог, економског и нормалног профита. У шестој глави се дефинише рентабилност, објашњава се максимирање профита, минимизирање губатака и праг рентабилности, излажу се приступи мерења рентабилности и мере за спровођење и унапређење рентабилности предузећа. У седмој глави разматрају се традиционални и савремени приступи циљевима предузећа и концепт друштвено одговорног предузећа. Књига је део уџбеничке литературе на предмету Економика предузећа на основним академским студијама на Економском факултету у Београду.