Интернет маркетинг

Интернет маркетинг

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

Број артикла: 0219
Каталошки подаци:
Шифра 0219
ИСБН 978-86-403-1732-0
Формат Електронско издање
Број страна 208
Година издања 2022
Кратак садржај:

Књигу можете преузети на следећем линку: Интернет маркетинг

Интернет пружа могућности и окружење у ком се сва четири инструмента маркетинг микса у потпуности прожимају превазилазећи бројне баријере у приступу потрошачима. У књизи су разматрани различити елементи интернет промотивног микса (сајта, имејла, веб 2.0 маркетинга, СЕО, друштвених мрежа, е-пр, итд.) и њихове употребе у реалним пословним ситуацијама на домаћем и међународном тржишту, као и специфични начини мерења успешности кампања интернет маркетинга. Теоријски концепти илустровани су примерима из домаће и стране праксе. Књига је намењена свим теоретичарима и практичарима интернет маркетинга, који већ поседују одређена маркетиншка знања, али и онима који желе да их даље надограде и усаврше. Она ће такође послужити и као корисна литература студентима мастер студија на предмету Интернет маркетинг.