Канали маркетинга

Канали маркетинга

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.690,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 3.490,00 дин.
Цена за иностране купце: 38,00 €
Број артикла: 0229
Каталошки подаци:
Шифра 0229
ИСБН 978-86-403-1467-1
Формат Меки повез, Б5
Број страна 656 + ЦД ром
Година издања 2018
Кратак садржај:

По свом садржају и структури књига одражава стандардну материју која се у иностраној литератури појављује под насловом Marketing Channels или Distribution Channels Management. Одређене специфичности резултат су теоријског наслеђа и каријере аутора који су дуго година превасходно били везани за област трговине. Утолико је и посебан акценат у трећем делу ове књиге стављен на институције у каналима маркетинга: трговину и посебне тржишне институције, што је чини специфичном у односу на поменуте генеричке наслове из ове области. Остали делови књиге су стандардни у односу на светска искуства. Књига је организована у следеће четири логичне и међузависне целине: Структура, Управљање, Институције  и Функционисање (канала маркетинга). Поред основног текста на 360 страна (30 поглавља x 12 страна), свако поглавље садржи потребна педагошка помагала. Свако поглавље почиње циљевима, тј. објашњењем шта ће студент у том поглављу да научи. Следи уводна илустрација, кратка вињета на једној страни у којој је дат случај из праксе који помаже да се боље осети контекст у коме се појављују проблеми, институције или концепти описани у том поглављу. Након тога је изложен основни текст, после кога су приложени резиме поглавља на једној страни, питања за проверу знања, кључни појмови, интернет адресе везане за то поглавље и коришћена литература. На посебном ЦД-у који се обавезно прилаже уз књигу дати су бројни примери који су садржајно везани за 30 основних поглавља у књизи. Поред тога, издање на ЦД садржи и шире текстове који нису одштампани у књизи и који могу да послуже онима који имају потребе за ширим приступом проблемима трговине и осталих канала маркетинга.