Комерцијално познавање робе

Комерцијално познавање робе

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.210,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.100,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 1755
ИСБН 978-86-403-1028-4
Формат Меки повез, Б5
Број страна 368
Година издања 2010
Кратак садржај:

Књига пружа основна знања из познавања шест, за наше услове, најважнијих група материјалних производа. Код сваке групе су наведене сировине, остали материјали и енергија неопходна за њихово добијање, основни технолошки поступци и основни елементи за оцену њиховог квалитета. У првом делу књиге се објашњава појам, природа и квалитет минералних сировина и основи рударске технологије. У другом делу се, након кратког прегледа облика енергије, говори о појединим изворима енергије (фосилна горива, алтернативни извори, електрична енергија). Трећи део разматра металуршке производе, њихове особине, поделу, добијање и прераду, након чега се детаљније објашњавају гвожђе и челик, бакар, цинк, олово и алуминијум. Четврти део се бави неметалним материјалима и производима (керамички, грађевински, ватростални материјали, стакло). Пети део се односи на хемијске производе, при томе се у уводном делу наводе њихове основне карактеристике и сировинска база. Након тога се обрађују основни неоргански хемијски производи (киселине, базе, ђубрива) и основни органски производи (олефини, ароматични угљоводоници). На крају овог дела су приказани најважнији сложени хемијски производи на бази полимера (пластичне масе, каучук и гума, текстилна влакна). Последњи део књиге се бави класификацијом, саставом и хранљивом вредношћу, квалитетом и технологијом прехрамбених производа. У наставку се детаљније обрађују поједине групе прехрамбених производа (месо, млеко, рибе и производи, житарице и млински производи, воће, поврће и производи, уља и масти, шећер, алкохолна пића). Књига је уџбеник на предмету Комерцијално познавање производа на основним академским студијама на Економском факултету у Београду и Економском факултету у Крагујевцу, али је корисна и свима овима који се, директно или индиректно, баве проблематиком добијања и пласмана производа у различитим организацијама.