В. Божић, С. Аћимовић_Маркетинг логистика (2016)

Маркетинг логистика

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.460,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.310,00 дин.
Цена за иностране купце: 27,00 €
Број артикла: 0201
Каталошки подаци:
Шифра 0201
ИСБН 978-86-403-1474-9
Формат Меки повез, Б5
Број страна 602
Година издања 2019
Кратак садржај:

Књига је универзитетски уџбеник који у научном и практичном смислу покрива највећи део тематике из домена логистичког  менаџмента. Структурирана као и већина релевантних светских уџбеника из овог домена пословног управљања, књига има 9 основних делова, док се као додатак даје речник изабраних пословних логистичких појмова који се најчешће примењују у логистичкој пракси. У оквиру прве две главе се дефинише и позиционира логистичко управљање у предузећима, затим су наредне две главе посвећене логистичком циљу – сервису потрошача, потом се прелази на 4 кључна логистичка подсистема (транспорт, залихе, складиштење и информисање), док је финална глава везана за сам процес организовања и управљања овим скупом активности. Како се ради о веома практичној материји, а имајући у виду велико консултантско искуство аутора књиге, сваки теоријски део је поткрепљен различитим примерима, истраживањима из домаће и светске праксе и презентацијом успешно решених проблема из домена логистике. Стога се књига, поред студената којима је у основи намењена, може препоручити топ менаџерима, менаџерима дистрибуције, логистике, набавке, продаје и свима другима који се на неки начин баве тако сложеним и разноврсним скупом стратешких и/или оперативних логистичких послова.