Међународни бизнис и менаџмент

Међународни бизнис и менаџмент

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.750,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.470,00 дин.
Број артикла: 0141
Каталошки подаци:
Шифра 0141
ИСБН 978-86-403-1430-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 592
Година издања 2015
Кратак садржај:

Ово је друго измењено и допуњено издање књиге под називом Међународни бизнис и менаџмент. Књига се састоји из три дела и дванаест тематских области или поглавља.  При обради материје имали су се у виду стандарди и захтеви универзитетских уџбеника. Тежило се упоредивости са сличним књигама које се користе на универзитетима развијених земаља. Због тога се ишло на освежавање текста са низом конкретних кратких прича из пословног живота и праксе међународног бизниса и менаџмента. Поред кратких и илустративних пословних прича, интегрисаних у текст појединих тематских области, свака глава је завршавана са пословним примерима, у форми краћих студија случајева. Сматрали смо да конкретне пословне приче и примери могу допринети бољем разумевању појединих тематских области међународног бизниса и менаџмента. У књизи је могуће наићи и на десетине слика, табела и прегледа, интегрисаних у текст, који олакшавају читање и разумевање истог. Полазило се од тога да ће редовни студенти економских факултета и студенти магистарских и докторских студија бити основни корисници књиге, па је то била опредељујућа циљна група која се имала у виду при писању књиге. Међутим, убеђени смо да књига може послужити и бити од значајне користи запосленим и пословним људима, као и државним и владиним службеницима, те представницима шире јавности.