2020_Ђ. Каличанин_Менаџмент вредниости и перформанси предузећа

Менаџмент вредности и перформанси предузећа

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.190,00 дин.
Број артикла: 0363
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0363
ИСБН 978-86-403-1646-0
Формат Б5, Тврди повез
Број страна 389
Година издања 2020
Кратак садржај:

Књига је намењена као уџбеник студентима Економског факултета за предмет Менаџмент вредности на основним академским студијама, а користи се и као литература на предметима Пословна стратегија и Стратегијске финансије на мастер академским студијама. Поред студената, књига je намењена и менаџерима и инвеститорима који се свакодневно баве питањима из области менаџмента вредности, стратегијских финансија и стратегијског менаџмента. Иако је феномен стварања и максимирања вредности претежно проучаван на подручју акционарски оријентисаних економија јер је то питање свих питања акционарских друштава, тај феномен постаје задатак и обавеза менаџера предузећа и у економијама које су банкоцентричне и где водећу улогу имају друштва са ограниченом одговорношћу. Између осталог, раст и принос су покретачи вредности који превазилазе границе правних форми, а иманентна, односно интристична вредност је заједничка категорија за све пословне субјекте. Менаџери су изложени снажном и видљивом притиску максимирања вредности за власнике, односно њиховог богатства у кратком року. Тај притисак није компатибилан са пословном стратегијом чији се ефекти очекују у дугом року. Некомпатибилност рађа нелагодност и потребу да се поставе приоритети. Постављање приоритета захтева овладавање знањима и вештинама менаџмента вредности и менаџмента перформанси. Kњига је написана тако да омогући да се најпре разуме и демистификује феномен вредности и концепт менаџмента заснованог на вредности (I део), затим да се разумеју мерила створене вредности, као и да се упознају основе вредновања (II део). Тиме се стичу знање и вештине неопходне за оцену и процену вредности, као и формулисање стратегија стварања вредности на нивоу предузећа (III део) и на нивоу пословних јединица (IV део). Да би се обезбедиле снажне полуге имплементације формулисаних стратегија, неопходно је овладавање основама менаџмента перформанси (V део). Тиме је направљен покушај не само да се укаже на то шта треба да се постави као циљ (измерена, односно квантификована вредност), већ и како да се до њега и дође (менаџмент вредности). Овакво стремљење аутора је природни наставак бављења стратегијским менаџментом, који је њихова примарна научна дисциплина.