Мерење перформанси предузећа – Традиционални и савремени концепти

Мерење перформанси предузећа – Традиционални и савремени концепти

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.250,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.050,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0218
ИСБН 978-86-403-1498-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 216
Година издања 2016
Кратак садржај:

Савремено окружење поставља бројне изазове и захтеве пред систем управљања предузећем. Имајући у виду став да нема управљања без мерења, постоји изражена тежња последњих деценија да се систем мерења усаврши, у циљу побољшања система контроле, као саставног дела процеса управљања. Систем за мерење перформанси је део контролног и управљачког система предузећа. Свако унапређење система за мерење перформанси и боље усклађивање са процесом управљања обезбеђује бољу имплементацију изабране стратегије и доприноси остварењу постављење визије и мисије предузећа. Ова књига пружа систематизацију различитих показатеља и концепта мерења перформанси предузећа уз приказ теоријске и методолошке основе система показатеља и концепата који су данас опште прихваћени у литератури и широко примењивани у пракси. У складу са предметом, излагање у књизи је организовано у четири дела. Први део рада има за циљ да, уз образложење основних појмова, мерење перформанси предузећа стави у шири контекст и посматра његово место у односу на целину процеса контроле и управљања. Други део рада се бави традиционалним системима мерења перформанси предузећа, с посебним нагласком на систем финансијских показатеља успешности предузећа. Трећи део рада бави се савременим показатељима мерења перформанси предузећа и приказом једног од најпопуларнијих савремених концепата за мерење перформанси – концепта додате економске вредности. Четврти део говори о концепту Нортона и Каплана – Баланцед Сцорецард. Овај приступ одликује иновативан, уравнотежен приступ процесу мерења перформанси предузећа али и управљања у целини. Његова суштина је у дефинисању већег броја димензија у оквиру којих се перформансе прате и мере, путем идентификовања одређеног броја показатеља међусобно повезаних узрочно последичним везама. Свако излагање појединих концепата мерења перформанси заокружено је излагањем његових предности и недостатака у односу на друге приступе. Књига је намењена научној и стручној јавности заинтересованој за системе контроле и мерења перформанси предузећа.