Организација

Организација

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.510,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.260,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 0168
ИСБН 978-86-403-1463-3
Формат Тврди повез, Б5
Број страна 659
Година издања 2016
Кратак садржај:

Књига Организација је уџбеник за предмет Организација предузећа, који се изучава на пословним смеровима основних студија на Факултету. У складу с тим, у књизи су сумирана фундаментална знања из четири основна подручја организације и менаџмента. У првом делу, изложене су теме из области организационе теорије и дизајна. Овај сегмент организације проучава структуралне, формалне или, како се то у жаргону каже, „тврде“ (хард) елементе организације. Теме изучавања у овом делу су: теорије организације и менаџмента, основна питања дизајнирања организације, од дизајна радног места до макроорганизационе шеме, модели организационих структура и фактори који утичу на креирање и избор модела. У другом делу, изучавају се теме из области организационог понашања, односно понашања људи у организацијама, или како се често каже „меке“ (софт) димензије организације, са циљем да се објасни понашање људи у организацијама и да се укаже на начине којима се на то понашање може утицати. Основне теме изучавања у овој области су: личност, перцепција и учење, мотивација, вредности и ставови, вођство, групе и тимови, доношење одлука, конфликти, моћ, организациона култура, комуникације и организационо учење. У трећем делу, обрађене су теме које покривају све аспекте запослености у организацији. Садржај чине методе и техника управљања људима у организацијама. Основне теме у овој области јесу: планирање људских ресурса, регрутација и селекција људи, њихова обука и развој, каријера, оцењивање перформанси запослених и награђивање. У четвртом делу, читаоцу се презентују теме из области развоја и промена организације: узроци који доводе до промена, садржај организационих промена, као и сам процес промена.