Пословни маркетинг

Пословни маркетинг

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.870,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.690,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 1924
ИСБН 978-86-403-1202-8
Формат Меки повез, Б5
Број страна 380
Година издања 2012
Кратак садржај:

Књига је конципирана у осам поглавља у којима су детаљно објашњена изабрана тематска подручја. У првом поглављу, Природа и област пословног маркетинга, указује се на: главне карактеристике и особености пословног маркетинга, природу и класификацију производних добара, као и купце који се јављају на пословном тржишту. У другом поглављу, Процес куповине пословних купаца, истичу се основне функције набавке и стратегије куповине. Разматра се процес одлучивања о куповини (фазе, ситуације и односи у куповини), фактори утицаја на понашање пословних купаца, модели понашања тих купаца, као и односи купаца и продаваца (интеракције, процеси утицаја, особености). У трећем поглављу, Маркетинг стратегија: Сегментација, таргетирање и позиционирање, објашњени су концепти сегментације пословног тржишта (концепт, основе, приступи, стратегијске алтернативе), таргетирање односно избор циљних сегмената и од којих фактора зависи; и позиционирање (концепт, елементи, основе, одржавање). У четвртом делу, Стратегија производа у пословном маркетингу, обрадјени су концепти животног циклуса производних добара; портфолиа анализа производних добара; управљање линијама производних добара и управљање пословним услугама (значај, избор, маркетинг микс). У петом делу, Стратегија цена, разматра цену као елемент понуде, формулише стратегије цена, говори о листама цена и снижењима, као и о методима формирања цена, конкурентским понудама, преговарању, лизинг, као и о лидерским ценама. У шестом делу, Стратегије дистрибуције, указује се на природу дистрибуције производних добара, на основне врсте маркетинг канала и посредника, посебно истиче значај савремених, хибридних канала. Посебно се истиче значај управљања каналима и физичком дистрибуцијом. У седмом поглављу, Стратегија пословног комуницирања, истичу се циљеви комуницирања, неопходност формирања комуникационог микса и креирања корпоративног имиџа, развоја комуникационог програма (циљеви, аудиторијум, буџет, порука, медији). Такодје, истиче се улога и управљање сваким појединачним инструментом комуницирања, личном продајом, пропагандом, унапредјењем продаје, директним маркетингом и односима са јавношћу. У последњем поглављу, Управљање пословним маркетингом, указује се на значај концепта стратегијског планирања, и његових саставних елемената – интерне анализе, анализе окружења, дефинисања конкурентске предности, дефинисање циљева, могућности и задатака, формулисање и имплементација маркетинг програма производних добара и контрола у пословном маркетингу. Уџбеник је превасходно намењен студентима Економског факултета у Београду, али и свима онима који имају интерес да нешто више науче из ове области.