Теорија одлучивања

Теорија одлучивања

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.080,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.880,00 дин.
Цена за иностране купце: 24,00 €
Број артикла: 0166
Каталошки подаци:
Шифра 0166
ИСБН 978-86-403-1461-9
Формат Меки повез, Б5
Број страна 504
Година издања 2016
Кратак садржај:

Теорија одлучивања представља нову дисциплину у наставном плану редовних студија Економског факултета у Београду и изучава се на четвртој години смера за Менаџмент. При конципирања програма дисциплине, као и током рада на књизи вођено је рачуна да се студенти упознају са резултатима теорије одлучивања у најширем смислу. Зато књига обухвата нормативни и дескриптивни приступ, индивидуално и групно одлучивање као и одлучивање у конфликтним ситуацијама, са циљем да будуће менаџере оспособи за доношење добрих пословних одлука. У домаћој струној литератури ова књига није првенац из области теорије одлучивања. Ипак, она први пут даје целовити приказ нормативне теорије одлучивања, као и резултате бихевиоралне теорије, који указују на бројне грешке које чинимо при доношењу одлука, њихове узроке, као и начине да их избегнемо. Књига је првенствено намењена студентима редовних и постдипломских студија али свакако може бити корисна свим доносиоцима одлука, независно од делатности којом се баве, па и сваком појединцу у приватном животу.