Трговински маркетинг и продаја

Трговински маркетинг и продаја

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

4.100,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 3.900,00 дин.
Цена за иностране купце: 35,00 €
Број артикла: 0203
Каталошки подаци:
Шифра 0203
ИСБН 978-86-403-1476-3
Формат Меки повез, Б5
Број страна 650
Година издања 2016
Кратак садржај:

Постоји вишеструка потреба егзистирања трговинског маркетинга. Трговинска предузећа су слободна при формулисању свог тржишног циља и свог маркетинг програма. Она то у развијеним тржишним условима чине путем дугорочног планирања својих маркетинг активности, а не на бази класичног краткорочног купопродајног понашања. Отуда и развој маркетинга трансформише укупан процес управљања у трговинском предузећу. Настају целовите и јединствене стратегије развоја и тржишног позиционирања трговинског предузећа. Оријентација је на укупан ,,пакет понуде“ робе и услуга на домаћем и међународном тржишту, а не на класичну оријентацију на поједину грану трговинске делатности. Класично трговинско и комерцијално пословање трансформише се у модерну маркетинг активност на домаћем и међународном тржишту. Уместо класичне дисциплине комерцијално пословање, уводи се модерна наставно-научна дисциплина маркетинг у трговини. Томе је и посвећен основни садржај овог уџбеника. Тежиште је стављено на изучавању савремених активности маркетинга које обављају трговинска предузећа у све сложенијим условима на домаћем и међународном тржишту. Пошло се од претпоставке доброг познавања општих маркетинг активности предузећа. Отуда је учињен напор да се изложе само оне активности и функције маркетинга које су специфичне за трговинско предузеће. А оне нису мале, посебно када се упоређују са производним предузећима. Са изложене платформе и у датим оквирима конципиран је садржај ове књиге. Аутори су при томе пошли и од садржаја којег су изложили у следећим књигама: „Канали маркетинга“, „Трговински менаџмент“, „Менаџмент односа са купцима“ и „Продаја и менаџмент продаје“. Ова књига јавља се у континуитету истраживања све сложеније проблематике маркетинга у трговини која се већ дужи низ година спроводе на Економском факултету у Београду.