2018_Трговински менаџмент

Трговински менаџмент

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.560,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.300,00 дин.
Цена за иностране купце: 26,00 €
Број артикла: 0274
Каталошки подаци:
Шифра 0274
ИСБН 978-86-403-1565-4
Формат Меки повез, Б5
Број страна 623
Година издања 2018
Кратак садржај:

У књизи се из различитих углова истражују савремени проблеми којима је преокупиран менаџмент трговинског предузећа. Тежиште је на стратегијском приступу менаџменту трговинског предузећа на глобалном тржишту. Аутор је веома широко подручје менаџмента аплицирао на услове конкретног трговинског предузећа. За те сврхе било је неопходно да се истраже најновији токови у теорији и пракси организације, маркетинга, финансија и осталих сегмената менаџмента. Главни задатак је био да се из широког спектра питања које покреће савремени менаџмент одаберу она која у највећој мери одсликавају специфичности трговинског предузећа. Ослонац у томе аутор је имао истражујући праксу великог броја трговинских предузећа у развијеним тржишним привредама. Захваљујући изложеном приступу књига је наишла на добар пријем у широј научној и стручној јавности. На то указује и чињеница да је књига награђена од Фондације „Марк-план“ као „најбољи објављени уџбеник, научни рад или стручно дело из области маркетинга аутору из редова наставног особља Економског факултета у Београду“ за 1995. годину. У књизи су изложени актуелни токови у функционисању трговине развијених тржишних привреда. Указује се на стварање висококонкурентских и сатурираних тржишта. Посебан део књиге посвећен је интегралном менаџменту у троуглу продуктивности, профитабилности и конкурентности трговинског предузећа. Актуелност истраживања продуктивности, заједно са профитабилношћу и конкурентношћу, потенцирању токови у развијеним тржишним привредама. У намери да се целовито сагледа пословно окружење истражена је проблематика која се односи на етичка и правна ограничења слободе трговинског предузетништва. Трговински бизнис посматра се и кроз призму решавања све сложенијих питања менаџмента продаје. Тако ово штиво постаје интересантно не само за менаџмент трговинског предузећа, већ и за менаџмент продаје производног предузећа и за предузетништво у целокупном терцијарном сектору привреде.