Управљање извозом - Нематеријални и маркетиншки аспекти конкурентности

Управљање извозом – Нематеријални и маркетиншки аспекти конкурентности

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 990,00 дин.
Цена за иностране купце: 10,00 €
Број артикла: 0104
Каталошки подаци:
Шифра 0104
ИСБН 978-86-403-1393-3
Формат Меки повез, Б5
Број страна 321
Година издања 2015
Кратак садржај:

Ова монографија није приручник на тему како извозити, она није кратак сиже царинских прописа и бирократских процедура, логистичких и других пратећих извозних активности. Ово је прича о извозној и међународној конкурентности, која почива на снази знања, иновација и маркетинга. Концепт нематеријалног капитала је темељ анализе и структурног обликовања књиге. Различити аспекти нематеријалног капитала су анализирани из угла извозника, као предуслови извозног успеха, али и из угла потребних прилагођавања које захтева међународно пословање и имплементација извозне стратегије. Пратећи основне елементе нематеријалног капитала структура монографије се може сагледати кроз четири тематске целине, иако оне нису експлицитно издвојене. Прва целина коју чине прва, друга и трећа глава је уводног карактера, посвећена је теоријама конкурентности и интернационализације, као и конкурентском значају нематеријалног капитала. Другу целина чине наредна четири поглавља. Она је посвећена анализи различитих елемената нематеријалног капитала, начина на који они доприносе конкурентској предности и специфиностима њиховог интегрисања у извозну стратегију. Предмет истраживања су информације, знање и људски ресурси као елементи људског капитала, релациони капитал, пре свега односи са потрошачима, пословним купцима и иностраним дистрибутерима и маркетиншке компетенције у домену брендирања и међународних маркетиншких комуникација. Трећа тематска област је посвећена извозу малих и средњих предузећа, као и стратегијама интернационализације које ова предузећа могу користити у циљу развоја нематеријалног капитала и креирања међународне конкурентности. Последња тема је посвећена развоју позитивног имиџа земље и брендирању земаља, као и државним програмима промоције извоза. Ови нематеријални ресурси које треба развијати на макронивоу директно или индиректно доприносе бољем међународном позиционирању извозника. На овај начин је заокружена тема коју је могуће пратити од нивоа појединца, предузећа, привредне гране до нивоа државе. На свим нивоима постоје значајни потенцијали развоја нематеријалних ресурса који представљају конкурентско оружје модерног бизниса и начин постизања општег благостања.