Н. Јанићијевић_Управљање организационим променама

Управљање организационим променама

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.790,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 3.790,00 дин.
Цена за иностране купце: 40,00 €
Број артикла: 0263
Каталошки подаци:
Шифра 0263
ИСБН 978-86-403-1550-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 506
Година издања 2018
Кратак садржај:

Књига је писана тако да буде универзитетски уџбеник али истовремено и практични приручник менаџерима за управљање организационим променама. Књига је у складу са својом дихотомном оријентацијом подељена на два дела. У првом делу, који је посвећен теоријама и концептима организационих промена, истражују се природа, узроци и ток организационих промена из угла 4 перспективе: перспектива организационог развоја, перспектива организационе трансформације, перспектива организационе адаптације и процесна перспектива. У другом делу књиге, који је посвећен практичарима, изложен је модел управљања организационих промена који садржи десет фаза или корака:иницирање промена, дијагноза узрока, креирање визије и планирање нове организације, планирање и организовање промена, мотивисање за промене, спровођење промена, управљање структуром моћи, управљање персоналном транзицијом, стабилизација промена и контрола промена.