Банкарско рачуноводство: Примери - Задаци - Тестови

Банкарско рачуноводство: Примери – Задаци – Тестови

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.090,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 980,00 дин.
Цена за иностране купце: 11.50 €
Број артикла: 0103
Каталошки подаци:
Шифра 0103
ИСБН 978-86-403-1135-9
Формат Меки повез, Б5
Број страна 286
Година издања 2015
Кратак садржај:

Проблематика банкарског рачуноводства изложена је кроз практичне примере, са детаљним објашњењима и елементима теорије. Овакав моделски приступ омогућује да се што лакше схвати сложености ове проблематике и правилно решавање практичних проблема рачуноводства у банкама. Адекватан начин њиховог решавања је битна претпоставка успешног банкарског менаџмента. Ово, стога, што се све одлуке у банци базирају на одговарајућим рачуноводственим информацијама. Оне морају бити креиране према врстама одлука које се доносе у банкама. У овој књизи изложене су само специфичности банкарског рачуноводства кроз практичне примере, са детаљним објашњењима и елементима теорије. Заједничка проблематика свих (гранских) рачуноводства (индустријско, трговачко, пољопривредно и др.) је из тих разлога изостављена. Претпоставка за што лакше схватање изложене проблематике у овој књизи је познавање основа рачуноводства, теорије и анализе биланса, пословних финансија, берзанског пословања, финансијске математике и банкарства. Књига је првенствено намењена студентима економије, будућим банкарским менаџерима. Она, исто тако, може корисно да послужи и свима онима који се интересују – теоријски или практично – за ову проблематику рачуноводства. Практичарима – посебно као „водич“ за успешно решавање конкретних рачуноводствених проблема у банкама као кључне претпоставке за доношење адекватних пословних одлука на бази одговарајућих рачуноводствених информација.