Погледај Корпу “Рачуноводство трговинских предузећа” је додан у вашу корпу.
Финансијско рачуноводство

Финансијско рачуноводство

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.860,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.670,00 дин.
Цена за иностране купце: 18,50 €
Број артикла: 1190
Каталошки подаци:
Шифра 1190
ИСБН 978-86-403-1472-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 429
Година издања 2016
Кратак садржај:

Овај уџбеник је компонован од два дела: (1) Основе и принципи система двојној књиговодства (2) Примена система  двојног књиговодства. У првом делу, посвећен тумачењу принципа двојног књиговодства обрађена су сва питања везана за систем двојног књиговодства. Након разматрања општих питања рачуноводства и система двојног књиговодства као што су појам, циљеви и задаци, предмет обраде је глобална процедура у књиговодству и основна питања организације књиговодства. У другом делу настављено је де фацто развијање система двојног књиговодства. При томе, није се пошло од разматрања појединачних економских промена, већ је пословни циклус производног и трговинског предузећа рашчлањен и приказано је обухватање пословних промена које настају у свакој од његових фаза почев од прибављања финансијских средства и њиховог улагања у факторе производње, трошења ради стварања учина, продаје закључно са обрачуном резултата и закључком књига. У овом делу књиге обрађени су и специјални послови:транзитни робни промет, комисиони послови, партиципациони послови, послови заступања, консигнациони послови и послови увоза и извоза, чиме је остварена целина економских промена које се могу јавити у пословању трговинског предузећа. У презентирању целокупне материје циљ је био да се уместо формално-логичних пруже објашњења срачуната на разумевање стварне суштине и утицаја економских догађаја на основне рачуноводствене категорије: средства, обавезе, капитал, приходе и расходе, који чине елементе основних финансијских извештаја биланса стања и биланса успеха.