Интерни обрачун

Интерни обрачун

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.060,00 дин.

Нема на лагеру

Број артикла: 0227
Каталошки подаци:
Шифра 0227
ИСБН 978-86-403-1196-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 480
Година издања 2017
Кратак садржај:

Основна интенција јесте упознавање са практичном применом односно спровођењем обрачуна трошкова и учинака у производном предузећу. У центру пажње јесте његово организационо моделирање. Поред осталог, осветљавају се: најважнија организациона решења (контни план, обрасци односно документација о трошковима и учинцима), чије целисходно устројство олакшава долажење до циљних података; само функционисање обрачуна трошкова и учинака односно улога и значај појединих делова – учесника у спровођењу целине тока интерног обрачуна (њихова међусобна повезаност и условљеност); путеви формирања и притицања документације о трошковима и учинцима у погонско књиговодство – последњу и најзначајнију „станицу“ тока интерног обрачуна, где се непосредно долази до циљних података; његово организационо устројство; условљеност организационих решења контним оквиром итд. С обзиром на то да се изложена материја тиче, превасходно, интерног живота производних предузећа односно сфере где се јављају и највеће разлике међу њима, учињена су неопходна уопштавања како би се апострофирало оно суштинско, заједничко односно типично за већину производних предузећа.

У Прилогу књиге је, у првом делу, разматран развој контних оквира, са посебним освртом на наше контне оквире. У његовом другом делу, детаљније  су разматрани традиционални системи односно приступи обрачуну и управљању трошковима и апострофирани су неки од нових или унапређених постојећих приступа, концепата, техника, алата за управљање трошковима, до чије је експанзије дошло последњих деценија (ABC/ABM; TC/TCM; LCC/LCCM; VCA; VSA).

Књига је намењена првенствено студентима Економског факултета у Београду и представља уџбеник за спремање испита из предмета Интерни обрачун и дела испита из предмета Рачуноводство трошкова и Рачуноводствени информациони системи на основним студијама, као и дела испита из предмета Организација рачуноводственог информационог система на мастер  студијама, као и свима онима који се, било теоријски било практично, баве односном проблематиком.