ЦИД 2021_Општеприхваћени рачуноводствени принципи

Општеприхваћени рачуноводствени принципи

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

990,00 дин.
Број артикла: 0381
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0381
ИСБН 978-86-403-1656-9
Формат Б5, тврди повез
Број страна 158
Година издања 2021
Кратак садржај:

У монографији су елаборирани како принципи процењивања традиционалног рачуноводства – рачуноводства (концепта) историјског трошка, тако и савремени принципи процењивања ‒ рачуноводства фер вредности. Кључни мотив и опредељење за овакву поставку засновани су на чињеници да нормативна основа данашњег финансијског извештавања, изграђена кроз Међународне стандарде финансијског извештавања, представља комбинацију ова два концепта рачуноводства. Монографија има за циљ продубљавање теоријских сазнања у вези са рачуноводственим принципима, као и сагледавање практичних импликација њиховог респектовања на финансијско извештавање предузећа и других ентитета.