Пословне финансије

Пословне финансије

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.070,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.970,00 дин.
Цена за иностране купце: 19,00 €
Број артикла: 1961
Каталошки подаци:
Шифра 1961
ИСБН 978-86-403-1503-6
Формат Меки повез, Б5
Број страна 456
Година издања 2016
Кратак садржај:

Уџбеник Пословне финансије написан је према наставном програму за предмет Пословне финансије који се предаје на појединим смеровима на 3. и 4. години на Економском факултету у Београду. Уџбеник поред увода садржи четири дела са укупно двадесетиједном главом. Први део – Финансијска анализа и планирање новчаних токоваа обухвата: основне показатеље финансијске анализе, анализу ризика дејства леверагеа, извештаје о новчаним токовима и планирање новчаних токова. У делу Управљање обртним средствимаа разматрају се: методе финансирања обртних средстава, управљање готовином, управљање потраживањима од купаца и управљање залихама. У трећем делу – Планирање и оцена ефективности капиталних улагањаа објашњавају се: основни елементи плана капиталних улагања, динамичке методе за оцену рентабилности инвестиционих улагања и традиционалне методе оцене инвестиционих пројеката. У четвртом делу – Извори финансирања и цена капитала расправља се о: дугорочним изворима финансирања, краткорочним изворима финансирања, цени капитала, међузависности приноса и ризика на улагање у хартије од вредности, стварању вредности за акционаре, теорији структуре капитала, дивидендној политици, хибридним изворима финансирања, изведеним финансијским инструментима и облицима комбиновања предузећа.