Пословно и финансијско реструктурирање предузећа

Пословно и финансијско реструктурирање предузећа

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.240,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.070,00 дин.
Цена за иностране купце: 26,50 €
Број артикла: 0150
Каталошки подаци:
Шифра 0150
ИСБН 978-86-403-1056-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 450
Година издања 2015
Кратак садржај:

Озбиљне промене у структури капитала, пословању и власништву предузећа изван редовног тока ствари све до почетка 1980-их представљале су релативно спорадична и специјална дешавања у пословном животу предузећа. Међутим, брзе и често радикалне промене пословног окружења у последњим деценијама (глобализација пословања, развој и дерегулација финансијских тржишта и националних привреда уопште, развој науке, технологије и информатике, јачање конкуренције, макроекономски шокови и сл.) наметнуле су императив свесно изазваних крупних прилагођавања базичних интерних структура и стратегија предузећа ради повећања ефикасности пословања и креирања конкруентских предности. Како ствари данас стоје, јасно је да ће и у будућности реструктурирање играти све важнију улогу у потрази за креирањем вредности и унапређењем перформанси предузећа. И не само то, све већи број предузећа биће присиљен да се реструктурира не да би побољшао перформансе, него да би, једноставно, преживео. Књига је намењена, пре свега, студентима економских факултета, али и свим заинтересованим за сложене проблеме пословног и финансијског реструктурирања предузећа. Излагања у оквиру књиге организована су тако што је најпре истраживан корпоративни контекст у коме се реструктурирање предузећа збива, потом је сагледан процес иницирања реструктурирања, размотрене институционалне претпоставке, карактеристике, мотиви и начини извршења појединих техника реструктурирања, њихови ефекти и извори вредности. Књига садржи бројне кратке реалне примере појединих техника реструктурирања, квантитативне, графичке и табеларне илустрације, решења из пословно-правне, рачуноводствене и пореске регулативе, која треба да омогуће јасније сагледавање могућности за практичну апликацију теоријских ставова и послуже као путоказ за решавање практичних проблема из овог домена.