Практикум из трговинског рачуноводства

Практикум из трговинског рачуноводства

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

940,00 дин.
Број артикла: 0113
Каталошки подаци:
Шифра 0113
ИСБН 978-86-403-1399-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 188
Година издања 2015
Кратак садржај:

Проблематика трговинског рачуноводства обрађена је овде кроз кључна питања, са кратким одговорима. При том су, у циљу њене свеобухватности, изложене на овај начин следеће најважније области: калкулације, трошкови, преломна тачка, залихе, финансијски извештаји, рацио анализа, међународно рачуноводство, проблеми рачуноводства мултинационалних предузећа, берзанско пословање и финансијски деривати. Свако постављено питање практично се односи на одређени кључни појам (означен масним словима) из трговинског рачуноводства. Кратак одговор на дато питање је уједно и његово објашњење. У трећем издању додато је ново поглавље „Испитни задаци“, и решења, у циљу што комплексније обраде третиране проблематике, на овакав начин, као и олакшања студентима приликом полагања писменог дела испита из трговинског рачуноводства. Свако ново издање овог практикума допуњено је са новим карактеристичним текстовима и испитним задацима, који су такође решени, као и одговарајућом документацијом у робном промету, с тим да је додат и посебан задатак (5) посвећен искључиво методолошким проблемима трговинских трансакција које тангира порез на додату вредност, који је код нас недавно уведен уместо пореза на промет у малопродаји (који се још увек примењује у Сједињеним Америчким Државама и другим земљама), у циљу његовог што једноставнијег разумевања из овог угла посматрања – рачуноводствени аспекти пореза на додату вредност у унутрашњој и спољној трговини. Допуњена књига у овом облику намењена је првенствено студентима економије, и свима онима, теоретичарима и практичарима, који желе да се на што једноставнији начин упознају или провере своја знања из проблематике рачуноводства трговинских предузећа.