Рачуноводство осигуравајућих компанија

Рачуноводство осигуравајућих компанија

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.500,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.360,00 дин.
Цена за иностране купце: 17,00 €
Број артикла: 0212
Каталошки подаци:
Шифра 0212
ИСБН 978-86-403-1484-8
Формат Меки повез, Б5
Број страна 334
Година издања 2016
Кратак садржај:

Ова књига је посвећена специфичностима рачуноводства и финансијских извештаја осигуравајућих компанија. У контексту тога указано је на специфичности:
1) рачуноводственог третмана премије осигурања, зарађене премије, незарађене премије, исплата одштетних захтева, неисплаћених одштетних захтева, превентиве и превенције, математичке резерве, резерве сигурности, ризика капитала, резервисања, штета и трошкова спровођења осигурања. 2) садржине и форме биланса успеха, биланса стања и извештаја о токовима новчаних средстава осигуравајућих компанија. 3) Управљања пласманом средстава фонда осигурања-математичке резерве. 4) Ревизије финансијских извештаја осигуравајућих компанија. 5) Анализа и оцене перформанси – бонитета осигуравајућих компанија. Познавање ових специфичности рачуноводства и финансијских извештаја осигуравајућих компанија је кључна претпоставка успешног менаџмента, јер се све пословне одлуке доносе на бази одговарајућих рачуноводствених информација. Ова књига се развија онако како сам временом, проучавајући теорију и праксу, стицао сазнања о одређеним проблемима рачуноводства осигуравајућих компанија. Књига, у овом облику, је намењена студентима Економског факултета у Београду, смера Финансије, банкарство и осигурање, за спремање (другог) дела испита из предмета Банкарско рачуноводство и свима онима који се из одређених разлога интересују за упознавање са виталним проблемима рачуноводства осигуравајућих компанија. Проблематика рачуноводство осигуравајућих компанија је од изузетног значаја за анализу ефикасности заштите од осигураног случаја – ризика, као и тржишта капитала и новца. С обзиром на то, а у циљу што комплексније обраде у овој књизи, ово издање је допуњено темама: управљање активом и пасивом у осигуравајућим компанијама и специфичности управљачког рачуноводства непрофитних организација. Оправдање за укључивање друге теме је у чињеници да осигурање по природи ствари поседује у извесној мери атрибуте „непрофитности“, што се посебно односи на узајамно осигурање и здравствено осигурање.