Рачуноводство пензијског осигурања - Скрипта

Рачуноводство пензијског осигурања – Скрипта

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

540,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 490,00 дин.
Каталошки подаци:
Шифра 1979
ИСБН 978-86-403-1264-6
Број страна 52
Година издања 2013
Кратак садржај:

У раду се настојало да се комплексно изложе принципи новог рачуноводства трошкова пензијског осигурања. Рачуноводство пензијског осигурања засновано је на актуарским претпоставкама, и посебно, на коришћењу пензијских шема – радних белешки за потребе што потпунијег информисања о свим билансним и ванбилансним елементима трошква пензијског осигурања, као и на примени развијених посебних метода амортизације извесних елемената трошкова пензијског осигурања. Приказани су, у циљу што потпуније обраде третиране проблематике, и принципи рачуноводства осталих пензијских надокнада и рачуноводства управљача пензијских фондова. Рад је првенствено намењен студентима Економског факултета у Београду за спремање дела испита на редовним студијама из предмета Банкарско рачуноводство и Специјална рачуноводства, и посебно, на последипломским студијама из предмета Рачуноводство осигурања. Такође, књига је намењена и свим теоретичарима и практичарима који желе да се упознају са принципима новог рачуноводства пензијског осигурања. Његова примена у свим нашим предузећима знатно би допринела ефикаснијем управљању трошковима пензијског осигурања, као значајној детерминантни њихових укупних перформанси.