Рачуноводство трговинских предузећа

Рачуноводство трговинских предузећа

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.560,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.290,00 дин.
Цена за иностране купце: 26,00 €
Број артикла: 0128
Каталошки подаци:
Шифра 0128
ИСБН 978-86-403-1416-9
Формат Меки повез, Б5
Број страна 715
Година издања 2015
Кратак садржај:

Садржином ове књиге обухваћено је све оно што је карактеристично за проблематику рачуноводства трговинских предузећа, а условљено самом природом њиховог пословања (куповина и продаја робе, по правилу, у неизмењеном облику, ради остварења одређеног профита као основног мотива пословања, уз максимално задовољење потреба потрошача). Та материја је обрађена проблемски, у светлу општих рачуноводствених принципа, чије је познавање претпоставка за успешно решавање конкретних рачуноводствених проблема у пракси трговинских предузећа заснованој на важећим законским прописима. За сваки конкретан обрађени трговински посао изложена је укратко његова суштина – техника обављања, као претпоставка за схватање рачуноводственог третмана. При свему томе примењен је управљачи приступ, тј. акценат је на „произвођењу“ и коришћењу одговарајућих података, као информација, у процесу стратегијског управљања трговинским предузећима на принципима развијене тржишне економије. Ова књига у највећој мери се развијала онако како сам временом, проучавајући теорију и праксу, стицао знања о одређеним проблемима рачуноводства трговинских предузећа. У овом облику књига је намењена студентима економије и свима онима који се из одређених разлога интересују за упознавање са извесним проблемима рачуноводства трговинских предузећа.