Стратегијско управљачко рачуноводство

Стратегијско управљачко рачуноводство

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.550,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.050.00 дин.
Цена за иностране купце: 25,00 €
Број артикла: 1286
Каталошки подаци:
Шифра 1286
ИСБН 86-403-1494-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 442
Година издања 2016
Кратак садржај:

Књига је превасходно намењена топ менаџерима предузећа у намери да им престави информациони опус концепта стратегијског управљачког рачуноводства. Појава овог новог концепта информација мотивисана је чињеницом да за успешно стратегијско управљање модерним предузећима одавно више нису довољне информације које су интерно генериране. Полазећи од тога у књизи је представљено неколико аналитичких оруђа која се у основи баве прикупљањем, обрадом и презентовањем информација из макро и микро-окружења предузећа, при чему се из оправданих разлога нагласак поставља на ове последње, тј. информације о добављачима и дистрибутерима, информације о производима и услугама предузећа, информације о профитабилности купаца, информације о структури и висини трошкова конкуренције и, коначно, инфомрације о свеукупној конкурентској позицији предузећа на постојећим и потенцијалним тржиштима.