Теорија биланса

Теорија биланса

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.910,00 дин.
Број артикла: 0095
Каталошки подаци:
Шифра 0095
ИСБН 978-86-403-1383-4
Формат Меки повез, Б5
Број страна 544
Година издања 2016
Кратак садржај:

Осим проширења и промена садржине у овом издању извршене су значајне измене у систематизацији, срачунате пре свега на успостављање редоследа у коме су јасно подвојени: општа питања (основе) билансирања, проблематика редовног годишњег закључка, консолидовања годишњих закључака (рачуни групе), специјалних биланса и, коначно, теорије биланса и проблеми одржавања капитала. Чињеница да је садржина годишњег закључка условљена, пре свега, његовом циљном оријентацијом захтевала је, у условима лоцирања проблематике билансних теорија у засебни одељак на крају књиге, укључивање у одељак о годишњем закључку поглавља које расправља о алтернативама оријентације билансирања усмереном на приказивање имовине (статичко схватање) или на утврђивање успеха (динамичко схватање), као и поглавља које расправља о условљеношћу билансирања правном формом предузећа. Коначно, због обима који превазилази уобичајени оквир једне књиге, ово издање је припремљено за издавање у два тома, од којих први садржи основна питања билансирања и проблематику редовног годишњег закључка укључујући текст ИВ Директиве ЕЗ, док други том обухвата питања консолидовања, специјалних биланса и билансних теорија са проблематиком одржавања капитала, као и текст ВИИ Директиве Европске Заједнице. Обновљени и проширени текст Теорије биланса, са садржином у духу новог билансног права, постаје истовремено уџбенички материјал за студенте, слушаоце односне дисциплине на економским факултетима и користан материјал за све оне који се појављују у улози директора, прокуристе и одговорних за састављање или утврђивање и оцену годишњих закључака, који су не само основа полагања рачуна него и одлука о улагању или повлачењу капитала из било које правне форме предузећа.