Управљачко рачуноводство

Управљачко рачуноводство

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.330,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.990,00 дин.
Цена за иностране купце: 35,00 €
Број артикла: 0204
Каталошки подаци:
Шифра 0204
ИСБН 978-86-403-1477-0
Формат Меки повез, Б5
Број страна 658
Година издања 2016
Кратак садржај:

Књига је првенствено намењена студентима Економског факултета у Београду за полагање истоименог испита на основним студијама али и другим зинтересованим читаоцима, као што су менаџери различитих управљачких ингеренција или/и професионалне рачуновође у профитним и непрофитним организацијама. У књизи је представљана аналитичка апаратура управљачког рачуноводства полазећи од информационих захтева менаџмента и основних проблема управљања у модерним компанијма. Тако су у књизи представљени теоријско-методолошки аспекти опште и рацио анализе финансијских извештаја; анализе профитабилности предузећа из перспективе инвеститора; анализе стања и токова нето обртног капитала; анализе новчаних токова; употребе и последица примене појединих конвенционалних система обрачуна трошкова на висину периодичног резултата у краткорочним билансима успеха; домета и ограничења анализе прага рентабилности; представљена је аналитичка апаратура рачуноводства одлучивања; аналитичка апаратура рачуноводства одговорности, са посебним освртом на рачуноводствено планирање и рачуноводствену контролу, извештавање и мерење дивизионих перформанси и информациону подршку систему мотивисања и награђивања.